Živá archeologie v Domu přírody Litovelského Pomoraví

Krajina a lidé k sobě po věky patří a jejich vývoj je vzájemně ovlivněný, společný. Člověk byl, je, a vždy bude součástí přírody.

Projekt „Živá archeologie“ navazuje na dvacet let trvající a v mnoha směrech úspěšné působení na veřejnost ve smyslu porozumění důležitosti vztahu člověka a přírody. Zkvalitňuje nabídku pro veřejnost a svou originalitou může být významným inspiračním zdrojem pro oslovení veřejnosti na mnoha přírodně a ekologicky zajímavých místech v naší krajině. Jednoduchým a velmi srozumitelným způsobem ukazuje environmentální problémy v propojení se stavem společnosti, historicko-civilizačním vývojem a lidskou kulturou.

Realizace nové expozice se čtyřmi pecemi a jedním tkalcovským stavem završí naplnění původní ideje zaznamenané v interpretačním plánu DPLP, který již obsahoval stavbu přístřešku pro zmíněnou expozici. Zájem veřejnosti bude podpořen pořádáním přitažlivých aktivit galerii v přírodě, metodickým hravým průvodcem a důrazem na interní znalost nové expozice pro zajištění kvalitní průvodcovské a lektorské činnosti v oblasti EVVO.

Plánované aktivity projektu:

  • Expozice Živá archeologie s 5 exponáty (4 pece a 1 tkalcovský stav)
  • Dílny Živé archeologie pro veřejnost a instruktážní výklad pro Sluňákov
  • Dílny Živé archeologie pro rodiče s dětmi
  • Metodické listy Živá archeologie v DPLP
  • Seminář „Využití programů EVVO v návštěvnických centrech chráněných přírodních území“
  • Dotazníkové šetření (zjištění názorů a potřeb návštěvníků DPLP)
  • Dny otevřených dveří pro vybrané cílové skupiny
  • Koncepce práce s veřejností

Aktuálně:

Zveme vás na dva workshopy stavění archeologických pecí

pátek 19. května (sraz 16:00) – neděle 21. května

Stavba chlebové archeologické pece

Maximálně 15 zájemců.

 

sobota 3. června (sraz 9:00) – neděle 4. června

Stavba archeologické pece na bronz

Maximálně 10 zájemců.

 

Počátky workshopů jsou před hlavním vstupem do nízkoenergetického domu v Horce nad Moravou, workshop je plánovaný na celý víkend, spaní umožněno ve vlastních stanech v místě stavby. Podrobnější informace obdrží přihlášení účastníci workshopů.

Nutno se přihlásit předem s uvedením jména a kontaktů (email, mobil, adresa) na

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.cz www.mzp.cz