elektronické přihlášení na akci

Na hudbu trochu jinak
13.04.2018
Rafaela Drgáčová
Seminář byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 22352/2017-1-973.
cena 800 Kč

Seminář pro učitele, pedagogy volného času, vychovatele v družinách, vedoucí táborů, kteří se zamýšlejí nad tím, jak kreativně pojmout hudební výchovu s přesahy do dalších předmětů. Pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poezie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel získáme tipy, jak v hodinách hudební výchovy tvořivě přistupovat k hudbě a podpořit touto výukou rozvoj rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků. Účastníci obdrží ke každé jednotlivé dílně metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. Budeme se zabývat především tématy les a přírodní živly.

přihláška
  jméno
  
  příjmení
  
  titul
  
  datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr)
   Click Here to Pick up the timestamp
  email
  
  kontaktní telefon
  
  učím na
  
  aprobace
  
  oficiální název školy (pro tisk certifikátu)
  
  adresa školy
  
  adresa účastníka
  
  kraj
  

  způsob platby
  
  fakturační údaje (název a adresa organizace)
  
  ičo
  
  dič
  

  telefon do školy
  
  oběd 120 Kč, není v ceně semináře
  
  strava – vegetariánská/klasická/jiná zdravotní omezení (bezlepková dieta apod.)
  
  poznámka
  
  
     
   Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro učitele.
   Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro veřejnost a dalších novinkách.
  
opište kontrolní kód:  Kontrolní obrázek