elektronické přihlášení na akci

Proč se sochy na Velikonočním ostrově mračí?
09.02.2018
Helena a Pavel Nováčkovi
Seminář byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.:
cena 800 Kč

V úvodní prezentaci a přednášce Umíme se poučit z kolapsu civilizací? se dozvíme o tom, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Civilizační kolaps si ukážeme na příkladu Velikonočního ostrova. Aktivity z programu můžete využít na přípravu tematického dne pro žáky 4.–7. tříd ZŠ, školu v přírodě nebo na pobytový program. Naplňuje průřezové téma: Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Pedagog obdrží metodické materiály k tématu.

přihláška
  jméno
  
  příjmení
  
  titul
  
  datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr)
   Click Here to Pick up the timestamp
  email
  
  kontaktní telefon
  
  učím na
  
  aprobace
  
  oficiální název školy (pro tisk certifikátu)
  
  adresa školy
  
  adresa účastníka
  
  kraj
  

  způsob platby
  
  fakturační údaje (název a adresa organizace)
  
  ičo
  
  dič
  

  telefon do školy
  
  oběd 100 Kč, není v ceně semináře
  
  strava – vegetariánská/klasická/jiná zdravotní omezení (bezlepková dieta apod.)
  
  poznámka
  
  
     
   Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro učitele.
   Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro veřejnost a dalších novinkách.
  
opište kontrolní kód:  Kontrolní obrázek