elektronické přihlášení na akci

Jednodenní environmentální cykloexkurze jarním Litovelským Pomoravím
10.04.2017
Ivo Machar
Seminář byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 28069/2015-1-762.
cena 600 Kč

Exkurze za jarním aspektem lužního lesa, za žábronožkami a listonohy, ale také za historií krajiny a ochrany přírody Litovelského Pomoraví. Navštivme evropsky významnou krajinu mokřadů a ptačí oblast dříve než ji ovládnou kopřivy a komáři. Přesun mezi jednotlivými lokalitami bude probíhat na jízdních kolech. Kola je možno zapůjčit ze Sluňákova.

přihláška
  jméno
  
  příjmení
  
  titul
  
  datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr)
   Click Here to Pick up the timestamp
  email
  
  kontaktní telefon
  
  učím na
  
  aprobace
  
  oficiální název školy (pro tisk certifikátu)
  
  adresa školy
  
  škola je členem sítě MRKEV
  
  škola je členem sítě Mrkvička
  
  adresa účastníka
  
  kraj
  

  způsob platby
  
  fakturační údaje (název a adresa organizace)
  
  ičo
  
  dič
  

  telefon do školy
  
  poznámka
  
  
     
   Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro učitele.
   Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro veřejnost a dalších novinkách.
  
opište kontrolní kód:  Kontrolní obrázek