semináře

Na školní rok 2017/2018 jsem připravili nabídku akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Semináře a exkurze jsou určené především učitelům, ale mohou se přihlásit i další zájemci. Celkovou nabídku naleznete na následujícím odkaze:

 

Nabídka seminářů a exkurzí ve školním roce 2017/2018

Níže na stránce jsou umístěny podmínky a systém přihlašování a přehled jednotlivých akcí včetně pozvánek a elektronických přihlášek.

 

Podmínky a přihlášení na akce DVPP
Přihlašení na vybraný seminář je možné pomocí elektronické přihlášky, kterou i s podrobnější pozvánkou naleznete u jednotlivých seminářů níže na stránce.
Většina akcí je zpoplatněna, u některých seminářů a exkurzí mají školy zapojené do programu MRKEV nebo Mrkvička snížený účastnický poplatek.

 

Po přihlášení na seminář Vám přijde automatický potvrzovací email, že jste přihlášeni. U seminářů, které jsou zpoplatněné, neplaťte účastnický poplatek ihned, ale vyčkejte na email s výzvou k platbě, který přijde přibližně 1 měsíc před konáním semináře. Pokud platba převodem na účet není možná, lze poplatek za seminář uhradit v hotovosti na místě v den konání akce. Způsob platby vyberte při přihlašování na seminář.

 

Přihláška na akci je závazná a je možné ji zrušit pouze písemně e-mailem u Jany Vyhňákové – jana.vyhnakova(zavináč)slunakov.cz. V případě, že se z akce odhlásíte více než 7 dnů před akcí, vrátíme vám částku v plné výši. Bude-li přihláška zrušena 6 a méně dnů před konáním akce, účastnický poplatek se nevrací. Účastník akce může za sebe najít náhradní osobu. Tuto skutečnost je třeba co nejdříve nahlásit (nejlépe telefonicky na čísle 585 378 345) Janě Vyhňákové. Poplatek nelze převést na jinou akci.

 

Případné dotazky k nabídce DVPP směřujte na adresu karla.rulikova(zavináč)slunakov.cz nebo zuzana.jankova(zavináč)slunakov.cz, 588 388 206.

Seminář dobré praxe v Ekoškole – pro zástupce Ekotýmů

Karla Rulíková, Maruška Servítová, Simona Neprašová

Setkání zástupců ekotýmů škol zapojených do mezinárodního programu Ekoškola. Setkání proběhne přímo v ekoškole ZŠ Hulín. Ukážeme Vám, jak realizovat činnosti a  konkrétní kroky v Ekoškole tak, aby byl dopad na zapojené žáky a jejich osobní rozvoj co největší. Seminář je koncipován jako dílna, kde si vyzkoušíte, jak realizovat Ekoškolu efektivně a s co největším dopadem.

cena: 0 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Když krajina vypráví – náměty pro školy

Karla Rulíková, Zuzana Janková

Seminář pro učitele, kteří mají zájem využivat venkovní areál Domu přírody Litovelského Pomoraví jako prostředí k výuce. Zaměřen bude na samostatné využití areálu, samoobslužné balíčky, hravé sešity. Proškolení tímto typem semináře je podmínkou pro samostatné využívání uměleckých objektů přírodní galerie pro pedagogické účely.

cena: 300 Kč, členové sítě MRKEV/Mrkvička 250 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Odpovědný turismus

Pavel Žwak, Karin Majerová (ARPOK)

Seminář nabídne inspiraci do výuky, jak uvažovat s žáky, co lidi (i je samotné) vede k cestování, jak analyzovat pozitiva a negativa, které turismus přináší místním lidem, cestovatelům, životnímu prostředí i hospodářství. Zaměříme se na to, jak můžeme zvažovat jednotlivé varianty ubytování, stravování a trávení volného času na své dovolené tak, aby byly negativní dopady cestování co nejmenší, nebo jak hledat, kde se přání a potřeby turistů setkávají s přáními a potřebami místních lidí. Díky tomu můžeme vést žáky k zodpovědnějšímu rozhodování a rozvíjet kritické myšlení.

cena: 500 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Jednodenní environmentální exkurze na Velký Kosíř

Josef Plaček, Vladimíra Jašková, za Sluňákov Karla Rulíková

Terénní přírodovědná exkurze do Přírodního parku Velký Kosíř. Zaměříme se na botaniku, entomologii a geologii tohoto území.

cena: 600 Kč. členové sítě MRKEV/Mrkvička 500 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Dobrá praxe EVVO na školách

za Sluňákov Karla Rulíková

Společně navštívíme dvě mateřské školy – MŠ Rýmařov a MŠ Nová Hradečná. Budeme se inspirovat především na jejich školních zahradách. Podělíme se o zkušenosti při jejich budování a využívání, nahlédneme i do vnitřních prostor školek a načerpáme inspiraci pro vlastní práci.

cena: 300 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Třídenní environmentální exkurze

Petr Köppl, za Sluňákov Karla Rulíková

Tradiční třídenní odborná přírodovědná exkurze se uskuteční ve dnech 1.-3. června. Tentokrát zamíříme do CHKO Orlické hory za poznáním místní květeny a zvířeny, zároveň se dozvíme něco o výjimečnosti tohoto území a systému ochrany přírody. Cestou nás bude čekat zastávka v inspirativní škole nebo středisku ekologické výchovy.

cena: 2 500 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška