semináře

Připravili jsem pro Vás nabídku akreditovaných seminářů a exkurzí na školní rok 2016/2017:

 

Nabídka seminářů na rok 2016/2017

 

Podmínky a přihlášení na akce DVPP
Přihlašení na vybraný seminář je možné pomocí elektronické přihlášky, kterou i s podrobnější pozvánkou najdete u jednotlivých seminářů níže na stránce.
Aktivní bude vždy přihlašování na semináře v nejbližších třech měsících. Většina akcí je zpoplatněna, u některých seminářů a exkurzí mají školy zapojené do programu MRKEV nebo Mrkvička snížený účastnický poplatek.

 

Po přihlášení na seminář Vám přijde automatický potvrzovací email, že jste přihlášeni. U seminářů, které jsou zpoplatněné, vám zároveň v emailu přijde i variabilní symbol pro platbu převodem. Pokud platba převodem není možná, lze poplatek za seminář uhradit v hotovosti na místě v den konání akce. Způsob platby vyberte při přihlašování na seminář.

 

Přihláška na akci je závazná a je možné ji zrušit pouze písemně e-mailem u Jany Vyhňákové – jana.vyhnakova(zavináč)slunakov.cz. V případě, že se z akce odhlásíte více než 7 dnů před akcí, vrátíme vám částku v plné výši. Bude-li přihláška zrušena 6 a méně dnů před konáním akce, účastnický poplatek se nevrací. Účastník akce může za sebe najít náhradní osobu. Tuto skutečnost je třeba co nejdříve nahlásit (nejlépe telefonicky na čísle 585 378 345) Janě Vyhňákové. Poplatek nelze převést na jinou akci.

 

Případné dotazky k nabídce DVPP směřujte na adresu karla.rulikova(zavináč)slunakov.cz nebo zuzana.jankova(zavináč)slunakov.cz, 588 388 206.

Když krajina vypráví – náměty pro školy

Karla Rulíková, Michaela Pavlíková

Seminář pro učitele, kteří mají zájem využívat areál Domu přírody Litovelského Pomoraví jako prostředí k výuce (zaměřeno na samostatné využívání, ukázka práce s tematickými sešity a samoobslužnými balíčky přímo v areálu.) Proškolení je podmínkou samostatného využívání staveb pro pedagogické účely.

cena: 300 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Globální rozvojové vzdělávání skrze outdoorové a zážitkové hry

Zuzana Plachká, Petra Gajová

Propojení globálního rozvojového vzdělávání a zážitkové pedagogiky. Na semináři se seznámíme s principy zážitkové pedagogiky a vyzkoušíme si vybrané outdoorové zážitkové aktivity – hru simulující proces výroby džín v různých částech světa a hru simulující práci reportérů v místě humanitární katastrofy. Aktivity je možné využít kromě běžných hodin ve škole i na lyžařských či adaptačních kurzech, školách v přírodě apod.

cena: 500 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Den na zeleném ostrově

Monika Vraštilová, Karla Rulíková

Představení metodického balíčku Den na zeleném ostrově, který je určen především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Prožijeme příběh zeleného ostrova všemi smysly. Účastníci obdrží metodický balíček na školu.

cena: 600 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Dobrá praxe EVVO na školách – Ekoškolka

Karla Rulíková, Helena Kubíčková, Pavla Urbášková

Setkání učitelů mateřských škol zapojených do programu Ekoškola. Sdílení zkušeností, inspirace, nápadů proběhne přímo v aktivní Ekoškolce MŠ Dubicko.

cena: 0 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Jednoduchý manuál pro komunikaci s kolegy

Mgr. Blažena Mačáková

aneb Vykonavatel, manažer nebo lídr? Rychlokurz manažerských dovedností pro zaneprázdněné vedoucí pracovníky škol – 1. díl

Já a moje role, styly vedení lidí dle zralosti a situace, výhody jednotlivých stylů, stimulace x motivace, můj tým, šest motivačních dovedností manažera, tipy pro zvládání obtížných situací při vedení lidí apod.

Kapacita semináře je naplněna, přihlásit se je možné již jen jako náhradník.

cena: 600 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Třídenní environmentální exkurze aneb krajinou Bilých Karpat

za Sluňákov Karla Rulíková

Navštívíme společně krajinu Bílých Karpat, krajinu květnatých luk, zelených pastvin, bukových lesů, rozkvetlých orchidejí a žítkovských bohyní. Odborná přírodovědná exkurze do přírodně i kulturně jedinečného kraje, cestou zastavení v některé ze zajímavých a inspirativních škol.

Exkurze je třídenní a uskuteční se ve dnech 2.-4. června 2017.

Kapacita exkurze je naplněna, přihlásit se je možné již jen jako náhradník.

cena: 2200 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Seminář dobré praxe

Natália Toflová, Simona Neprašová, Karla Rulíková

Na semináři se budeme věnovat především tématům Ekotým, Plán a Analýza. Zaměříme se na ně zejména z praktického hlediska, zároveň tato a další témata probereme i z pohledu škol připravujících se na audit. Budeme pracovat s kritérii v souvislosti s metodikou 7 kroků. Předáme vám praktické zkušenosti z auditů na MŠ, na jejichž základě budete moci reflektovat vlastní práci v programu Ekoškola. V neposlední řadě se seznámíte s dalšími MŠ zapojenými do mezinárodního programu Ekoškola. V přihlášce, prosíme, uveďte, co od semináře očekáváte. Děkujeme.

cena: 0 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška