semináře

Na školní rok 2017/2018 jsem připravili nabídku akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Semináře a exkurze jsou určené především učitelům, ale mohou se přihlásit i další zájemci. Celkovou nabídku naleznete na následujícím odkaze:

 

Nabídka seminářů a exkurzí ve školním roce 2017/2018

Níže na stránce jsou umístěny podmínky a systém přihlašování a přehled jednotlivých akcí včetně pozvánek a elektronických přihlášek.

 

Podmínky a přihlášení na akce DVPP
Přihlašení na vybraný seminář je možné pomocí elektronické přihlášky, kterou i s podrobnější pozvánkou naleznete u jednotlivých seminářů níže na stránce.
Většina akcí je zpoplatněna, u některých seminářů a exkurzí mají školy zapojené do programu MRKEV nebo Mrkvička snížený účastnický poplatek.

 

Po přihlášení na seminář Vám přijde automatický potvrzovací email, že jste přihlášeni. U seminářů, které jsou zpoplatněné, neplaťte účastnický poplatek ihned, ale vyčkejte na email s výzvou k platbě, který přijde přibližně 1 měsíc před konáním semináře. Pokud platba převodem na účet není možná, lze poplatek za seminář uhradit v hotovosti na místě v den konání akce. Způsob platby vyberte při přihlašování na seminář.

 

Přihláška na akci je závazná a je možné ji zrušit pouze písemně e-mailem u Jany Vyhňákové – jana.vyhnakova(zavináč)slunakov.cz. V případě, že se z akce odhlásíte více než 7 dnů před akcí, vrátíme vám částku v plné výši. Bude-li přihláška zrušena 6 a méně dnů před konáním akce, účastnický poplatek se nevrací. Účastník akce může za sebe najít náhradní osobu. Tuto skutečnost je třeba co nejdříve nahlásit (nejlépe telefonicky na čísle 585 378 345) Janě Vyhňákové. Poplatek nelze převést na jinou akci.

 

Případné dotazky k nabídce DVPP směřujte na adresu karla.rulikova(zavináč)slunakov.cz nebo zuzana.jankova(zavináč)slunakov.cz, 588 388 206.

Velikonoční výtvarné dílny

Veronika Matlochová, Eva Pšenčíková, Jana Talandová

Tradiční jarní výtvarné tvoření, budeme pracovat s přírodními materiály, připraveny budou tři výtvarné dílny, které postupně navštívíme:

Dekorovaná trička/tašky jarními a květinovými motivy

Proutěný ptáček na zavěšení

Ovečkové tvoření

cena: 700 Kč, členové sítě MRKEV/Mrkvička 600 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Rok na Zemi

Lenka Hronešová (SEVER)

SEMINÁŘ JE PLNĚ OBSAZEN.

Co se skrývá za střídáním ročních období a proč je ve dne světlo a v noci tma? Co je vlastně příroda a jaké místo v ní máme my, lidé? Pomocí stroje času projdeme postupně všemi ročními obdobími, navštívíme různá přírodní prostředí a jejich obyvatele a nezapomeneme ani na lidské činnosti a radovánky spojené s jejich střídáním.
Účastí na semináři získáte praktické náměty pro environmentální výchovu v průběhu roku, reflektující požadavky RVP PV na propojování vzdělávacích oblastí a směřujících k budování žádoucích kompetencí dětí.

cena: 800 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Diskuse ve výuce

Jakub Švec, Zuzana Plachká (ARPOK)

SEMINÁŘ JE OBSAZEN, PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ JIŽ JEN JAKO NÁHRADNÍK.

Na semináři se budeme zabývat principy, které pomáhají nastavit a rozvíjet konstruktivní diskuzi a také praktickým tréninkem vedení diskuzí. Zaměříme se na to, jak nastavit pravidla diskuze a co se dá dělat, když jsou pravidla porušována, co můžu jako pedagog udělat pro to, aby se diskuze nezvrhla v hádku, jak podpořit komunikační dovednosti žáků – argumentaci, ale i naslouchání, oceňování jiných pohledů, sebereflexi. POZOR ZMĚNA DATA KONÁNÍ OPROTI PŮVODNÍ NABÍDCE.

cena: 0 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Metody pro aktivní učení a aktivní vyučování

Roman Musil

V tomto semináři se budeme zabývat metodami aktivního učení a vyučování. Prakticky si vyzkoušíme a popřemýšlíme nad tím, jaké hry a cvičení by si mohl učitel vymýšlet pro své žáky, aby lépe přijímali novou nebo upevňovali již vysvětlenou látku, a také si ukážeme, jakou formou by mohl učitel žáky zkoušet naučenou látku. Celý seminář bude o hledání přenosu mezi žákem a učitelem, o tom, jak žák přijímá informace, jak si je pamatuje nebo nepamatuje. Nečekejte hotové nápady (univerzálně se hodící do všech vyučovacích předmětů), ale spíše cestu, jak si aktivní vyučovací postupy ve svém předmětu sami vymýšlet.

cena: 900 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Přírodní školní zahrady

Dana Křivánková (Lipka)

Praktický workshop tvoření kamenné zídky a motýlí louky ve školní zahradě ZŠ a MŠ Horka nad Moravou. Pojďme přiložit ruku k dílu a podívat se, jak se dají využít drobná a nevyužitá místa pro zpestření a obohacení školní zahrady. POZOR ZMĚNA TERMÍNU OPROTI PŮVODNÍ NABÍDCE.

cena: 600 Kč, členové sítě MRKEV/Mrkvička 500 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Na hudbu trochu jinak

Rafaela Drgáčová

Seminář pro učitele, pedagogy volného času, vychovatele v družinách, vedoucí táborů, kteří se zamýšlejí nad tím, jak kreativně pojmout hudební výchovu s přesahy do dalších předmětů. Pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poezie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel získáme tipy, jak v hodinách hudební výchovy tvořivě přistupovat k hudbě a podpořit touto výukou rozvoj rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků. Účastníci obdrží ke každé jednotlivé dílně metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. Budeme se zabývat především tématy les a přírodní živly.

cena: 800 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Příklady dobré praxe v Ekoškole – Sdílení mezi Ekotýmy

Karla Rulíková

Setkání ekotýmů škol zapojených do mezinárodního programu Ekoškola. Setkání proběhne přímo v ekoškole ZŠ Hulín. Společná výměna zkušeností, postřehů z praxe, inspirace k další činnosti.

cena: 0 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Když krajina vypráví – náměty pro školy

Karla Rulíková, Zuzana Janková

Seminář pro učitele, kteří mají zájem využivat venkovní areál Domu přírody Litovelského Pomoraví jako prostředí k výuce. Zaměřen bude na samostatné využití areálu, samoobslužné balíčky, hravé sešity. Proškolení tímto typem semináře je podmínkou pro samostatné využívání uměleckých objektů přírodní galerie pro pedagogické účely.

cena: 300 Kč, členové sítě MRKEV/Mrkvička 250 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Odpovědný turismus

Pavel Žwak, Karin Majerová (ARPOK)

Seminář nabídne inspiraci do výuky, jak uvažovat s žáky, co lidi (i je samotné) vede k cestování, jak analyzovat pozitiva a negativa, které turismus přináší místním lidem, cestovatelům, životnímu prostředí i hospodářství. Zaměříme se na to, jak můžeme zvažovat jednotlivé varianty ubytování, stravování a trávení volného času na své dovolené tak, aby byly negativní dopady cestování co nejmenší, nebo jak hledat, kde se přání a potřeby turistů setkávají s přáními a potřebami místních lidí. Díky tomu můžeme vést žáky k zodpovědnějšímu rozhodování a rozvíjet kritické myšlení.

cena: 500 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Jednodenní environmentální exkurze na Velký Kosíř

Josef Plaček, Vladimíra Jašková, za Sluňákov Karla Rulíková

Terénní přírodovědná exkurze do Přírodního parku Velký Kosíř. Zaměříme se na botaniku, entomologii a geologii tohoto území.

cena: 600 Kč. členové sítě MRKEV/Mrkvička 500 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Dobrá praxe EVVO na školách

za Sluňákov Karla Rulíková

Společně navštívíme dvě mateřské školy – MŠ Rýmařov a MŠ Nová Hradečná. Budeme se inspirovat především na jejich školních zahradách. Podělíme se o zkušenosti při jejich budování a využívání, nahlédneme i do vnitřních prostor školek a načerpáme inspiraci pro vlastní práci.

cena: 300 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Třídenní environmentální exkurze

Petr Köppl, za Sluňákov Karla Rulíková

Tradiční třídenní odborná přírodovědná exkurze se uskuteční ve dnech 1.-3. června. Tentokrát zamíříme do CHKO Orlické hory za poznáním místní květeny a zvířeny, zároveň se dozvíme něco o výjimečnosti tohoto území a systému ochrany přírody. Cestou nás bude čekat zastávka v inspirativní škole nebo středisku ekologické výchovy.

cena: 2 500 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška