semináře

Připravili jsem pro Vás nabídku akreditovaných seminářů a exkurzí na školní rok 2016/2017:

 

Nabídka seminářů na rok 2016/2017

 

Podmínky a přihlášení na akce DVPP
Přihlašení na vybraný seminář je možné pomocí elektronické přihlášky, kterou i s podrobnější pozvánkou najdete u jednotlivých seminářů níže na stránce.
Aktivní bude vždy přihlašování na semináře v nejbližších třech měsících. Většina akcí je zpoplatněna, u některých seminářů a exkurzí mají školy zapojené do programu MRKEV nebo Mrkvička snížený účastnický poplatek.

 

Po přihlášení na seminář Vám přijde automatický potvrzovací email, že jste přihlášeni. U seminářů, které jsou zpoplatněné, vám zároveň v emailu přijde i variabilní symbol pro platbu převodem. Pokud platba převodem není možná, lze poplatek za seminář uhradit v hotovosti na místě v den konání akce. Způsob platby vyberte při přihlašování na seminář.

 

Přihláška na akci je závazná a je možné ji zrušit pouze písemně e-mailem u Jany Vyhňákové – jana.vyhnakova(zavináč)slunakov.cz. V případě, že se z akce odhlásíte více než 7 dnů před akcí, vrátíme vám částku v plné výši. Bude-li přihláška zrušena 6 a méně dnů před konáním akce, účastnický poplatek se nevrací. Účastník akce může za sebe najít náhradní osobu. Tuto skutečnost je třeba co nejdříve nahlásit (nejlépe telefonicky na čísle 585 378 345) Janě Vyhňákové. Poplatek nelze převést na jinou akci.

 

Případné dotazky k nabídce DVPP směřujte na adresu karla.rulikova(zavináč)slunakov.cz nebo zuzana.jankova(zavináč)slunakov.cz, 588 388 206.

Osobnost žáka – aneb Přiblížit se k žákům

Roman Musil

Vnímají žáci skutečně všechno, co vyučovací hodina přináší? Kolik procent si žáci z vyučovací hodiny pamatují? Každý žák chce něco jiného, jinak se chová, jinak učivo přijímá. V tomto semináři si mohou účastníci, vstoupením do role žáka, vyzkoušet, jak žák vnímá, myslí a následně jedná. Jaký způsob učebních informací preferuje? Kolik potřebuje instrukcí při zadávání učebního úkolu? Jak žák zkreslí přijatou instrukci? Apod.

cena: 800 Kč
pozvánka

Velikonoční výtvarné dílny

Veronika Matlochová, JIndřiška Báťková, Šárka Kvochová

Jarní tvoření z přírodních materiálů ve třech dílnách. Tentokrát budeme tvořit jarní květinové brože z ovčí vlny, ptáčky z přírodních materiálů a budeme pracovat s novým kuličkovým lisem kulískem.

cena: 600 Kč
pozvánka

Jednodenní environmentální cykloexkurze jarním Litovelským Pomoravím

Ivo Machar

Exkurze za jarním aspektem lužního lesa, za žábronožkami a listonohy, ale také za historií krajiny a ochrany přírody Litovelského Pomoraví. Navštivme evropsky významnou krajinu mokřadů a ptačí oblast dříve než ji ovládnou kopřivy a komáři. Přesun mezi jednotlivými lokalitami bude probíhat na jízdních kolech. Kola je možno zapůjčit ze Sluňákova.

cena: 600 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Přírodní školní zahrady

Dana Křivánková

Workshop tvoření bylinkové spirály ve školní přírodní zahradě ZŠ Štěpánov pod vedením Dany Křivánkové, která se již několik let věnuje budování a certifikací přírodních zahrad. Přijďte si pro teoretické informace a hlavně praktické zkušenosti při budování bylinkové spirály.

Seminář proběhne v ZŠ Štěpánov.

cena: 600 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Když krajina vypráví – náměty pro školy

Karla Rulíková, Michaela Pavlíková

Seminář pro učitele, kteří mají zájem využívat areál Domu přírody Litovelského Pomoraví jako prostředí k výuce (zaměřeno na samostatné využívání, ukázka práce s tematickými sešity a samoobslužnými balíčky přímo v areálu.) Proškolení je podmínkou samostatného využívání staveb pro pedagogické účely.

cena: 300 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Globální rozvojové vzdělávání skrze outdoorové a zážitkové hry

Zuzana Švajgrová, Petra Gajová

Propojení globálního rozvojového vzdělávání a zážitkové pedagogiky. Na semináři se seznámíme s outdoorovými aktivitami na konkrétní globální témata, jako jsou migrace, média a humanitární pomoc, komunitní rozvoj, lidská práva, udržitelný cestovní ruch atd. Aktivity můžete využít kromě běžných hodin ve škole i na lyžařských či adaptačních kurzech, školách v přírodě apod.

cena: 500 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Den na zeleném ostrově

Monika Vraštilová, Karla Rulíková

Představení metodického balíčku Den na zeleném ostrově, který je určen především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Prožijeme příběh zeleného ostrova všemi smysly. Účastníci obdrží metodický balíček na školu.

cena: 600 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Sdílení dobré praxe v Ekoškole

Karla Rulíková

Setkání ekotýmů v některé ze škol zapojených do programu Ekoškola.

cena: 0 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Jednoduchý manuál pro komunikaci s kolegy

Mgr. Blažena Mačáková

aneb Vykonavatel, manažer nebo lídr? Rychlokurz manažerských dovedností pro zaneprázdněné vedoucí pracovníky škol – 1. díl

Já a moje role, styly vedení lidí dle zralosti a situace, výhody jednotlivých stylů, stimulace x motivace, můj tým, šest motivačních dovedností manažera, tipy pro zvládání obtížných situací při vedení lidí apod.

cena: 600 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Dobrá praxe EVVO na školách – Ekoškolka

Karla Rulíková

Datum semináře bude ještě upřesněno!!!

Setkání učitelů mateřských škol zapojených do programu Ekoškola. Sdílení zkušeností proběhne přímo v některé z Ekoškolek.

cena: 0 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Třídenní environmentální exkurze aneb krajinou Bilých Karpat

za Sluňákov Karla Rulíková

Navštívíme společně krajinu Bílých Karpat, krajinu květnatých luk, zelených pastvin, bukových lesů, rozkvetlých orchidejí a žítkovských bohyní. Odborná přírodovědná exkurze do přírodně i kulturně jedinečného kraje, cestou zastavení v některé ze zajímavých a inspirativních škol.

Exkurze je třídenní a uskuteční se ve dnech 2.-4. června 2017.

cena: 2200 Kč
pozvánka

Seminář dobré praxe Ekoškoly pro MŠ – PŘIPRAVUJEME SE NA AUDIT

Natália Toflová, Simona Neprašová, Karla Rulíková

Seminář pro pedagogy  mateřských škol, které se připravují nebo se budou připravovat na audit. Účastníci se seznámí s praktickými kroky, jak se na audit připravit, budeme pracovat s kritérii v souvislosti s metodikou 7 kroků. Předáme vám praktické zkušenosti z auditů na MŠ a budete moci reflektovat vlastní práci v programu Ekoškola. Do poznámky v přihlášce napište, prosím, co od semináře očekáváte.

cena: 0 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška