Využití příběhu v environmentální výchově

Představení příběhů vhodných pro naplnění cílů EV, které děti motivují, získávají k postavám v něm pozitivní vztah. To jim pomáhá k rozvíjení citlivého vztahu k přírodě. Ukázky možností práce s příběhem (např. Kouzelník, Muž který sázel stromy). Pro členy sítě MRKEV / Mrkvička zvýhodněná cena semináře 500 Kč. cena: 600 Kč

CHKO Pálava – třídenní terénní exkurze aneb putování přírodou a krajinou

Třídenní exkurze za specifickou florou a faunou CHKO Pálava a problematikou ochrany přírody a krajiny tohoto jedinečného území. Těšit se můžete mimo jiné na krásné výhledy z Pálavských vrchů, na krajinu po staletí ovlivňovanou lidmi, na živočišné a rostlinné druhy známé spíše ze Středomoří a skutečný příběh kozy bezoárové. cena: 2000 Kč

Začlenění environmentální výchovy do sportovních kurzů na školách

Třídenní seminář 21.–23. května. Jak propojit realizaci environmentální výchovy s pobytem na letních sportovních kurzech či školních výletech? Praktické prožití aktivit v terénu – cyklo, voda, pěší turistika.Výměna zkušeností ze škol a náměty na drobné aktivity s žáky. Cena: 1200 Kč

Když krajina vypráví aneb Dům přírody Litovelského Pomoraví v angličtině

Venkovní prožitkové aktivity zaměřené na propojení lidských smyslů a živlů. Seminář probíhá v angličtině, z velké části v terénu a využívá nového areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví a seznamuje se samoobslužnými materiály, které se dají při návštěvě areálu se skupinou dětí či studentů využít. Pro členy sítě MRKEV / Mrkvička zvýhodněná cena semináře 500 Kč. cena: 600 Kč

Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě

Seminář pro učitele mateřských škol představí zajímavé aktivity pro předškolní děti, které zahrnují zkoumání, pozorování, bádání a tvoření s „živly!. Seznámí s nově vzniklými nebo méně známými pomůckami a materiály pro učitele MŠ. Účastníci získají inspiraci a nápady pro badatelskou a tvořivou činnost s dětmi rozvíjející jejich technické předpoklady. Odnesou si nové pomůcky a studijní materiály pro vaši další práci.

Tvoříme pravidla s dětmi

Přednáška přináší informace z oblasti komunikace a práce v pedagogickém týmu MŠ. Nabízí metodu utváření pravidel společně s dětmi, způsoby komunikace s rodiči a předkládá návrhy řešení základních výchovných problémů spojených s předškolním věkem. Určeno pro učitele mateřských škol z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Poznáváme svět

Cíle semináře je seznámit pedagogy 2. st. ZŠ a SŠ s nově vzniklými publikacemi, které se věnují odpovědnému cestovnímu ruchu a aktivnímu občanství. Pedagogové během semináře získají vhled do globálního rozvojového vzdělávání (GRV), seznámí se s publikacemi GRV a prakticky si vyzkouší aktivity z publikací Jonáš cestuje a Příhlížet, nebo jednat. Na závěr semináře obdrží každý účastník jednu z publikací v hodnotě 500,- obdrží zdarma.

cena: 200 Kč

Řešení výchovných a kázeňských problémů

Účastník získá komplexní podklad pro hledání řešení problémového chování a jednání konkrétního žáka, studenta. Lektor účastníkům nabídne konkrétní postupy v řešení typických školních potíží. Vztah učitele k žákovi, projekce, agrese učitele.
Pro členy sítě MRKEV / Mrkvička zvýhodněná cena semináře 500 Kč. Pokud jste členem MRKVE / Mrkvičky dejte nám to vědět do poznámky při přihlašování na seminář.

cena 600 Kč

Poznáváme svět

Cílem semináře Poznáváme svět je představit pedagogům 1. stupně novou publikaci, která přináší do 4. a 5. tříd témata propojenost světa a globální problémy na příkladu mobilního telefonu a jídleního lístku v restauraci. Pedagogové během semináře získají vhled do globálního rozvojového vzdělávání (GRV), seznámí se s publikacemi GRV a prakticky si vyzkouší aktivity z publikace Poznáváme svět. Publikaci Poznáváme svět v hodnotě 500,- obdrží pedagogové na závěr semináře zdarma. 
cena: 200 Kč

Čtenářská gramotnost v environmentální výchově

Seminář bude praktickou ukázkou implementace metod kritického čtení a myšlení do environmentální výuky na ZŠ. Účastníci také získají know how, jak efektivně předávat informace ze semináře dalším pedagogickým pracovníkům. Přihlášky Karin Kvasničková, 734 310 965.
Seminář je zdarma a je akreditovaný MŠMT, účastníci obdrží osvědčení. Občerstvení je zajištěno!

Řešení kázeňských problémů, krizové situace ve výuce

Seminář seznámí účastníky se základními termíny a podklady pro hledání řešení problémového chování a jednání u věkové kategorie předškolních dětí a nastavování forem spolupráce s rodiči při řešení výchovných problémů. V rámci předkládané kazuistiky konkrétních příkladů z praxe nabídne lektor škálu postupů při řešení typických potíží při práci jak s jednotlivým dítětem, tak s kolektivem dětí v MŠ. Určeno pro učitele mateřských škol z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.