aktuální projekty Sluňákova

SFZP_CMYK_NEW   mzp1

Živá archeologie v Domu přírody Litovelského Pomoraví

Projekt „Živá archeologie“ navazuje na dvacet let trvající a v mnoha směrech úspěšné působení na veřejnost ve smyslu porozumění důležitosti vztahu člověka a přírody. Zkvalitňuje nabídku pro veřejnost a svou originalitou může být významným inspiračním zdrojem pro oslovení veřejnosti na mnoha přírodně a ekologicky zajímavých místech v naší krajině. Jednoduchým a velmi srozumitelným způsobem ukazuje environmentální problémy v propojení se stavem společnosti, historicko-civilizačním vývojem a lidskou kulturou.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

mzp1

Příroda a lidé: v nás i kolem nás

Cílem projektu je do konce roku 2016 vytvoření 2 vzdělávacích environmentálních programů pro první stupeň ZŠ a druhý stupeň ZŠ a SŠ, za využití kroskurikulárního přístupu, zaměřených na učení v přírodě, o přírodě a pro přírodu, jejich ověření v praxi a evaluace externím hodnotitelem. Cílovou skupinu tvoří žáci prvního stupně základní školy, žáci druhého stupně základní školy a studenti střední školy.

Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP

SFZP_CMYK_NEW   mzp1

Ekologické dny Olomouc

Cílem projektu je uskutečnění 26. a 27. ročníku největšího environmentálního osvětového festivalu v České republice: Ekologické dny Olomouc. Projekt myšlenkově, tematicky a reálně propojuje festival s dalšími aktivitami organizace: celoročním cyklem besed Ekologické večery, pořádáním environmentálních osvětových akcí a areálem komponované krajiny Dům přírody Litovelského Pomoraví. Prostřednictvím aktivit projektu usilujeme o dlouhodobé budování povědomí široké veřejnosti v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

visegrad

Visegrad – Into the wild

edur

Projekt E-DUR

Projekt určený školákům základních a středních škol nabízí možnost zapojení se do realizace tří typů celoročních projektů – Zelený ostrov, Zlatá nit a Udržitelný rozvoj. Každé projektové téma je nabízeno jako soubor praktických aktivit, díky kterým by zapojení žáci měli rozvinout své klíčové dovednosti v oblasti environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů udržitelného rozvoje. Pro učitele vznikly metodické sety včetně elektronických pomůcek a možnosti dalšího vzdělávání.

Další vzdělávání pedagogů Olomouckého kraje

komplexní environmentální výchova moderně  CZ.1.07/1.3.13/02.0013

Environmentální inspirace do škol (Přírodě OK 2)

CZ.1.07/1.1.04/02.0051