zážitkové prohlídky a výlety

Přijďte se skupinou přátel, spolupracovníků, turistů či seniorů. Vyberte si na zážitkovou komentovanou prohlídku, celodenní program nebo vyražte s našimi průvodci na tématický výlet spojený s návštěvou přírodní galerie. Programy jsou na objednávku. Cena zahnuje průvodcovské služby, vstupné, u celodenních výletů také oběd a předpokládá vlastní dopravu. Programy přizpůsobíme pro každou skupinu na míru.

fontana3

zážitková prohlídka přírodní galerie

trvání dle domluvy 90–120 min, min. 10 osob. Ceny prohlídek a služeb.

Budeme vám vyprávět příběh galerie v přírodě. Přiblížíme jak uvažovali autoři staveb a možná i jejich předchůdci, budovatelé romantických areálů. Upozorníme na pozoruhodné detaily. Vzpomeneme na historky z výstavby. Budete mít příležitost lépe porozumět geniu loci, které vytvořili František Skála, Miloš Šejn, Miloslav Fekar, Marcel Hubáček a další.

podrobnosti a fotografie

Genius pocit – dvě romantické krajiny v jednom dnu

trvání 7 hodin, pěší trasa 3+1 km, cena 250 Kč/os zahrnuje oběd a zážitkovou prohlídku přírodní galerie, 18–50 účastníků

Procházka Domem přírody Litovelského Pomoraví v doplněná návštěvou zaniklého romantického parku kolem Nových Zámků. Podíváme se zcela jinýma očima na známá místa kolem Mladečských jeskyní a Nových Zámků a zkusíme si představit krajinu tak jak o ní přemýšleli krajinní architekti před dvěma sty lety. Srovnání s romantickým parkem nám odpoledne pomůže hlouběji uvažovat o smyslu nově vybudované galerie Domu přírody Litovelského Pomoraví.

podrobnosti a fotografie

Nejnovější hrad na Moravě aneb Kterak se bobři v Domě přírody usadili

trvání 6 hodin, cena 250 Kč/os vč. oběda a zážitkové prohlídky přírodní galerie, 18–50 účastníků

V Horce nad Moravou vznikla unikátní galerie v přírodě Dům přírody Litovelského Pomoraví. Své stavby a zároveň umělecká díla tu postavili významní čeští umělci. Patří mezi ně František Skála, člen umělecké skupiny Tvrdohlaví, nebo Miloš Šejn z umělecké skupiny Měkkohlaví.  Galerii si prohlédneme celou, ale při této procházce se nejprve zaměříme na život a dílo autora, který svou stavbu a další objekty v přírodní galerii vybudoval neplánovaně a vlastně zcela bez souhlasu architektů. Vzhledem k charakteru své práce bychom ho mohli zařadit do umělecké skupiny tvrdozubí. Řeč je o Bobru evropském, kterého v odborných kruzích nazývají Castor Fiber.

podrobnosti a fotografie

Na raftech do Domu přírody Litovelského Pomoraví

trvání 6 hodin, cena 3000 Kč/raft–6 osob, zahrnuje plavbu na raftu, oběd a zážitkovou prohlídku galerie v přírodě, kapacita 12 osob (2 rafty).

Pojďte prožít nenáročnou projížďku na raftu a příběh lužní krajiny vyprávěný v galerii Domu Přírody Litovelského Pomoraví.

podrobnosti a fotografie