zážitkové prohlídky a výlety

Přijďte se skupinou přátel, spolupracovníků, turistů či seniorů. Vyberte si na zážitkovou komentovanou prohlídku nebo k prohlídce přidejte další program/tématický výlet a naplánujte si program na celý den. Programy jsou na objednávku. Cena zahnuje průvodcovské služby, vstupné, u celodenních výletů také oběd a předpokládá vlastní dopravu. Programy přizpůsobíme pro každou skupinu.

fontana3

zážitková prohlídka přírodní galerie

trvání dle domluvy 90–120 min, min. 10 osob. Ceny prohlídek a služeb.

Budeme vám vyprávět příběh galerie v přírodě. Přiblížíme jak uvažovali autoři staveb a možná i jejich předchůdci, budovatelé romantických areálů. Upozorníme na pozoruhodné detaily. Vzpomeneme na historky z výstavby. Budete mít příležitost lépe porozumět geniu loci, které vytvořili František Skála, Miloš Šejn, Miloslav Fekar, Marcel Hubáček a další. Podrobnosti a fotografie.

Genius pocit – dvě romantické krajiny v jednom dnu

Procházka Domem přírody Litovelského Pomoraví v doplněná návštěvou zaniklého romantického parku kolem Nových Zámků. Podíváme se zcela jinýma očima na známá místa kolem Mladečských jeskyní a Nových Zámků a zkusíme si představit krajinu tak jak o ní přemýšleli krajinní architekti před dvěma sty lety. Areál projdeme s využitím plánů objevených nedávno ve Vídeňském archivu. Srovnání s romantickým parkem nám odpoledne pomůže hlouběji uvažovat o smyslu nově vybudované galerie Domu přírody Litovelského Pomoraví. Podrobnosti a fotografie.

Hanácké skanzen a Dům přírody Litovelského Pomoraví

Pohled do dvou různých způsobů pobývání lidí v krajině Hané. V Hanáckém skanzenu nahlédneme do tradičního života Hanáků spojeného zejména s prací. V galerii domu přírody pak se podíváme, jak můžeme prožívat spojení s krajinou ve svátečních chvílích. Podrobnosti a fotografie.

Nejnovější hrad na Moravě aneb Kterak se bobři v Domě přírody usadili

V Horce nad Moravou vznikla unikátní galerie v přírodě Dům přírody Litovelského Pomoraví. Své stavby a zároveň umělecká díla tu postavili významní čeští umělci. Patří mezi ně František Skála, člen umělecké skupiny Tvrdohlaví, nebo Miloš Šejn z umělecké skupiny Měkkohlaví.  Galerii si prohlédneme celou, ale při této procházce se nejprve zaměříme na život a dílo autora, který svou stavbu a další objekty v přírodní galerii vybudoval neplánovaně a vlastně zcela bez souhlasu architektů. Vzhledem k charakteru své práce bychom ho mohli zařadit do umělecké skupiny tvrdozubí. Řeč je o Bobru evropském, kterého v odborných kruzích nazývají Castor Fiber. Podrobnosti a fotografie.

Na raftech do Domu přírody Litovelského Pomoraví

Pojďte prožít nenáročnou projížďku na raftu a příběh lužní krajiny vyprávěný v galerii Domu Přírody Litovelského Pomoraví. Podrobnosti a fotografie.

Hanácké Benátky na deltě bez moře (připravujeme)

Příběh lidí a řeky v Litovelském Pomoraví. Procházka královským městem Litovel na sedmi ramenech Moravy. Proč ještě se mu říká Hanácké Benátky? Jak lidé využívali řeku Mlýny a mlynáři na ramenech Moravy. Výlet spojený s návštěvou fungující vodní elektrárny.