katalog publikací na prodej

zobrazit publikace a pomůcky vhodné pro:

zobrazit košík

Atlas pupenů

Praktická pomůcka k určování větviček nejběžnějších lesních stromů v zimním spícím stavu. Atlas je rozdělen podle postaveni pupenů na větvičce na stromy se vstřícnými pupeny a se střídavými. Klíč je ve formě leporela a velmi praktický při práci v terénu i učebně. Vhodné do škol, oddílů, středisek ekologické výchovy apod.

Autor: Martin Kříž, vydavatel: Chaloupky, Kněžice 2016, 8 stran, formát 12 x 24 cm

77 Kč
zobrazit košík

Bioindikace a biomonitoring

aneb Jak poznat v jakém prostředí žijeme. Znečištění ovzduší, kvalita vody, složení půdy, vývoj osídlení a hospodaření, změny biocenóz. Náměty na činnosti a hry.

Autoři: Jiří Kulich, Topí Pigula, Naděžda Gutzerová, Pavel Hrubý, vydavatel: Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER, Horní Maršov 2002, formát A5, 75 stran.

114 Kč
zobrazit košík

Co se skrývá za bludným kořenem

Pracovní listy a nástěnný kalendář k celoročnímu projektu v mateřské škole. Materiál má podobu velkého nástěnného kalendáře 42 x 60 cm (pro libovolný školní rok) a desek obsahujících metodiku pro pedagogy, včetně popisu motivace celého projektu i činností v každém měsíci. Taktéž desky obsahují černobílé pracovní listy ke každému tématu. Kalendář neslouží pouze k motivaci či jako výzdoba třídy, ale děti s ním i pracují – dokreslují a dolepují do něj a umisťují sem i fotografie z práce na projektu, takže slouží i jako kronika.

Autorka: Jana Modrá, vydavatel: Silva Sacra, o.s., Raspenava 2015, formát metodických listů A4, součástí materiálu je nástěnný kalendář.

430 Kč
zobrazit košík

Čtenářská gramotnost

Pro učitele základních škol v environmentálním vzdělávání a přírodovědných předmětech. Co je čtenářská gramotnost a jak s ní lze pracovat? Metodická příručka je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část vám přiblíží význam metod aktivního učení, vysvětlí základní pojmy a principy kritického čtení a myšlení a poskytne návod, jak a kdy začít. Důležitou součástí je i kapitola o tom, proč používat metody rozvíjející čtenářskou gramotnost i v nejazykových předmětech, a jak připravit kolegy na zavádění metod vedoucích ke čtenářské gramotnosti.

Autoři: kolektiv sutorů SEVERu, vydavatel: Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER, Horní Maršov 2015, formát A4, 50 stran.

89 Kč
zobrazit košík

Čtvero zastavení

Soubor náměty pro tvořivé pedagogy, kteří hledají mezi výtvarnou a ekologickou výchovou. Čtvero zastavení se na různých místech v přírodě, čtvero hledání inspirace – v lese, na poli, v rybníce a na louce. Vydejme se s dětmi ven z učeben, dívejme se, pozorujme, dotýkejme se a tvořme.

Autoři: Alena Uhříčková a spol., vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2016, 32 stran, formát A4

120 Kč
zobrazit košík

Dobrodružství v říši hmyzu

Pohádková kniha, v níž na děti po vypití zmenšovacího lektvaru čeká řada nebezpečných dobrodružství. Ocitly se ve světě, kde trávník je pro ně prales a mravenci obří nestvůry, jimž jsou vydány na milost a nemilost. Dětem se ale podaří uzavřít s hmyzí říší dohodu. Aby získaly zvětšovací lektvar a vrátily se do světa lidí, musí motýlům, broukům, včelám a dalším hmyzákům pomáhat a při tom se důkladně seznámí s jejich životem.Knihu lze také výborně využít při realizaci projektu V říši obrů, její příběh je součástí motivace. Pro děti od 5 do 12 let.

Autorka: Jana Modrá a kolektiv, vydavatel: Společnost pro Lužické hory 2014, formát 170 x 240 mm, 72 stran

208 Kč
zobrazit košík

Filipka pro mladší školáky

Přírodovědné kvízy a luštěnky jsou určeny dětem, které už umějí číst a psát. S úkoly si jistě vyhrají druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci. S pomocí rodičů nebo staršího kamaráda mohou luštit i prvňáčci. V sešitu najdete například bludiště, obrázkové skládačky, slovní kris kros, puzzle, hledání rozdílů, domino, kvíz nebo nejrůznější doplňovačky, které vám hravou a zábavnou formou prozradí spoustu zajímavostí o přírodě kolem nás.

Autorka: Blanka Ponížilová, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2010, 24 stran, formát A5

40 Kč
zobrazit košík

Filipka pro nejmenší

Určeno dětem, které ještě neumějí číst a psát nebo se čtenm a psaním teprve začínají. Na tyto malé objevitele čeká plný sešit přírodovědných kvízů a luštěnek. Stačí vzít tužku, pastelky a někoho z dospělých či starších sourozenců na pomoc.

Autorka: Blanka Ponížilová, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2015, formát A4, 24 stran

46 Kč
zobrazit košík

Filipka pro starší školáky – 1. díl

Přírodovědné kvízy a luštěnky pro starší školáky jsou určeny především žákům 2. stupně základín školy, tedy i studentům nižších stupňů osmiletých gymnázií. Některé úkoly jistě zvládnou i čtvrťáci a páťáci, přístup však není zakázán ani starším ročníkům či dospělým. V sešitu najdete například osmisměrku, zvířecí komiks, ptačí a motýlí kris kros, kvíz či nejrůznější doplňovačky, které vám hravou a zábavnou formou prozradí spoustu zajímavostí o přírodě kolem nás.

Autorka: Blanka Ponížilová, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2010, 24 stran, formát A5

40 Kč
zobrazit košík

Filipka pro starší školáky – 2. díl

V druhém díle kvízů a luštěnek pro starší školáky naleznete spoustu zábavných úkolů nejen s přírodovědnou tematikou – dokážete vyluštit všechny křížovky, doplňovačky, osmisměrky, kris krosy a rébusy? Úkoly vás budou jistě bavit, a navíc se u nich i něco zajímavého dozvíte! Určeno především žákům 2. stupně ZŠ, tedy i studentům nižších stupňů osmiletých gymnázií.

Autorka: Blanka Ponížilová, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2012, 24 stran, formát A5

40 Kč
zobrazit košík

Hmyz v přírodní zahradě

Atlas hmyzu v podobě malého vějíře, který se hravě vejde do kapsy. Obsahuje obrázky a popisy padesáti druhů hmyzu, s nímž se můžeme potkat nejen v zahradě, ale i ve volné přírodě, ve sklepě, na balkóně či jinde v domácnosti.

Autorka: Dana Křivánková, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2013

99 Kč
zobrazit košík

Hrajeme si na přírodu

Soubor her s ekologickou tematikou. Nové rozšířené vydání obsahuje celkem 36 her a aktivit k obohacení programů schůzek, výprav do přírody i letních táborů. Publikace je vhodná zejména pro vedoucí dětských oddílů. Každá hra je na začátku opatřena základními charakteristikami – pro koho je určena, místo, probírané pojmy, potřebný čas, základní téma a způsob hry.

kolektiv autorů, vydavatel: Lipka, Brno 2013, 181 stran, formát A5

123 Kč
zobrazit košík

Hry a výchova k občanské společnosti – SLEVA 15 %

Základní informace o veřejném projednávání a procesu EIA, místním referendu, uzemním plánování a právu na informace. Metodika, vyplývající z prožitkové pedagogiky, konstruktivismu a globální výchovy. Příklady simulačních a diskusních her vhodných k vysvětlení vybraných pojmů a rozvinutí souvisejících dovedností.

Autoři: Jan Činčera, Petra Klápoště, Karel Maier; vydavatel: Bezk, Praha 2005, formát A4

původní cena 123 Kč

105 Kč
zobrazit košík

Improvizace ve škole

Kniha s podtitulem Didaktika improvizace pro rozvoj osobnosti žáků středních škol. Je napsaná především pro praktické použití. Nad nepatrným teoretickým výkladem dominují hry a cvičení. 5 myšlenkových map
Je určena především učitelům a žákům středních škol, ale i základních uměleckých škol. Vhodná pomůcka pro předměty dramatická výchova, osobně sociální výchova, jazykové a literární praktikum, ale i český jazyk, občanská výchova či základy společenských věd. Uvítají ji určitě i vedoucí dramatických kroužků. Vhodné i pro školní družiny.

Autor: Roman Musil, vydavatel: Informatorium, Praha 2015, 285 stran.

284 Kč
zobrazit košík

Jak být out a zůstat in? – Skutečná cena naší image

Manuál k programu globálního vzdělávání z cyklu Svět v nákupním košíku. Proč chodit ven? Jaké vybavení potřebujeme? Jaký je život lidí, kteří naše outdoorové oblečení vyrábí? Manuál k výukovému programu je zaměřen na témata týkající se původu a významu outdoorového oblečení. Obsahuje metodiku a informační materiály. Žáci diskutují o rozmanitosti motivů a potřeb lidí, kteří „chodí ven“. Program vznikl na základě výzkumu o původu a podmínkách výroby outdoorového oblečení prodávaného v Česku a dalších evropských státech.

Autoři: Kristýna Hrubanová a kolektiv, vydavatel: NaZemi – společnost pro fair trade, Brno 2011, 32 stran, formát: A4

90 Kč
zobrazit košík

Jak neskončit v koši – SLEVA 15 %

Publikace určená zejména dětem a učitelům na základní škole, kolektivům dětí v mimoškolní výchově. Obsahuje náměty a aktivity do různých předmětů na 10 vybraných témat týkajících se odpadů (např. Černé skládky, Kam putuje odpad?, Zahrajme si Ekorisk, Zdokumentujte své okolí, Průzkumníky v odpadovém souhvězdí atd.).Aktivity jsou doplněny pracovními listy, dotazníky a vystřihovánkami.

Autorka. Petra Koppová, vydavatel: Sluňákov, Olomouc 2009, 32 stran, formát A4, 2. aktualizované vydání

původní cena 25 Kč

22 Kč
zobrazit košík

Jak se máte, Cibulkovi?

Knížka čtvercového formátu, která nabízí tipy na ekologicky šetrný způsob hospodaření v domácnosti. Spolu s rodinou cibulkových (dědeček, babička, otec, matka, syn, dcera, pes, kočka, křeček) prožijeme kalendářní rok, budeme sledovat změny v přírodě, řešit běžné problémy a nacházet odpovědi na otázky ohledně ekologického vedení domácnosti. Na každý měsíc v knížce najdete také námět na rukodělný výrobek, vážící se k danému období.

Autorka: Lenka Hronešová, vydavatel: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Hradec Králové 2013, 30 stran

68 Kč
zobrazit košík

Kalendář světem šumavské přírody

Nekonečný kalendář, který je určen především na poznámky, co jste pozorovali či zaznamenali v přírodě v jednotlivých měsících.  U každého měsíce jsou k vystřižení hrací kartičky, najdete zde lidové pranostiky, seznamy ptáků, dalších živočichů a rostlin pozorovatelných v daném období.

Vydavatel: Správa NP Šumava 2017, ilustarace: Pavel Procházka, formát 46×64 cm, 26 stran

370 Kč
zobrazit košík

Kartičky k zařazování rostlin do čeledí

Obálka se slovníčkem používaných obtížných termínů obsahuje 12 kartiček formátu A6 s výstižnými nákresy znaků 13 čeledí rostlin z jedné strany a s popsanými znaky a zástupci rostlin ze strany druhé.

Autorky: Květoslava Burešová, Petra Krejčí, vydavatel: Chaloupky, Kněžice 2006

38 Kč
zobrazit košík

Klíč k určování hmyzu

Klíč představuje zástupce jednotlivých hmyzích řádů. Pomůže zařadit a pojmenovat v ČR běžně se vyskytující druhy hmyzu. Součástí klíče je stručná charakteristika třídy hmyzu i jednotlivých hmyzích řádů.

Autorka: Alice Hudcová, vydavatel: SEV Divizna Liberec, 2011, formát: 21 x 21 cm

27 Kč
zobrazit košík

Klíč k určování obojživelníků a plazů

Jednoduchý kapesní klíč k určování obojživelníků a plazů vyskytujících se v ČR. Názornost publikace podporují obrázky Jana Dungela.

Autor: Mojmír Vlašín, vydavatel: Rezekvítek, Brno 2007, 39 stran, formát A5

97 Kč
zobrazit košík

Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů

Bádali jste někdy v půdě? Stačí odvalit kámen a před vámi se objeví úplně neznámý svět malých i větších broučků, žížal, stonožek ap. Vezměte s sebou na své cesty i laminované průvodce světem malých zvířátek. Skládačka se hodí i do vybavení školních přírodopisných kabinetů.

Autoři: Steve Tilling, Anne Bebbington, John Bebbington, vydavatel: Rezekvítek, Brno 2001, 8 stran, formát A5

70 Kč
zobrazit košík

Klíč k určování stromů

Pomocník při určování našich původních druhů stromů podle tvaru listů. Rozdělen na jehličnaté a listnaté dřeviny. Součástí klíče je stručná charakteristika jednotlivých druhů stromů.

Autorka: Alice Hudcová, vydavatel: SEV Divizna Liberec, 2014, formát: 21 x 21 cm

27 Kč
zobrazit košík

Klíč k určování vodních bezobratlých živočichů

Nové, přepracované vydání Klíče k určování vodních bezobratlých živočichů. Toto praktické skládací leporelo se jistě stane nepostradatelným pomocníkem pro menší i větší výzkumníky, kteří chtějí blíže poznat tajemství života pod vodou. Najdete v něm nové přesnější obrázky, více druhů živočichů a podrobnější seznámení s jejich ekologií.

Autorka: Karla Petřivalská, vydavatel: Rezekvítek Brno 2010, 8 stran

70 Kč
zobrazit košík

Kompostování

Brožura, která přináší informace o tom, jak kompostovat – co do kompostu patří a co ne, jaké kompostéry používat, jak správně založit kompost a mnoho dalších informací včetně komunitního kompostování a obecních kompostáren. Další informace jsou o žížalích kompostech, kompostovacích WC, kompostování v domácnosti.

Autor: Jiří Bureš, vydavatel: ekocentrum Paleta, Pardubice 2007, 36 stran, formát A5

36 Kč
zobrazit košík

Krajina nápadů

Publikace je určena učitelům základních a středních škol, vedoucím kroužků, lektorům ekologické výchovy, oddílovým vedoucím a dalším zájemcům, kteří hledají nápady, jak společně s dětmi krajinu pojmout, jak ji zkoumat, studovat, vnímat a jak se v ní neztratit. Publikace je rozdělena do pěti částí: Vnímání krajiny, Krajina pod drobnohledem, Jdeme krajinou, Zkoumáme krajinu, Orientace v krajině.

Kolektiv autorů: Dan Cimburek, František Filipi, Jaroslav Grodl a další, vydavatel: Chaloupky, Třebíč 2016, formát A5, 91 stran

135 Kč
zobrazit košík

Krajinou pochybností

Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc v letech 2005 a 2006. Václav Bělohradský, Václav Cílek, Ivan Odilo Štampach, Stanislav Komárek, Jan Zrzavý, Miloš Šejn, Anton Markoš, Jan Keller, Jiří Fiala a řada dalších autorů.

Editor: Michal Bartoš, vydavatel: O.P.S. Nymburk, 2007, formát A5, 308 stran

200 Kč
zobrazit košík

Krizové situace výchovy a výuky

Autoři popisují část podstatných výchovných problémů projevujících se v současné rodině a hlavně ve školním prostředí. Zaměřují se především na konkrétní příběhy a situace ve školním prostředí. V teorii, která doplňuje praktická řešení, uvádějí nejčastější příčiny způsobené vývojově i rodinou. Poukazují na složitost situace, kdy škola nemá dostatek informací o vývoji dítěte a rodiče nemají dostatek informací o dění ve škole. Text se tedy zabývá traumaty a jejich důsledky, stejně jako výchovou, v jejímž důsledku je chování dítěte podobné jako při narušení osobnosti. Materiál pro sepsání textu je výsledkem mnoha let spolupráce se školami v ČR, které konzultovaly potíže svých žáků s odborníky, byly ochotny naslouchat doporučením a dosáhly vyřešení jednotlivých případů. Proto má kniha ambici sloužit jako inspirace pracovníkům všech profesí, které hledají řešení kolizních situací s dětmi a mládeží bez silových prvků a zbytečných sankcí.

Autoři: Jan Svoboda, Leona Němcová, vydavatel: Nakladatelství TRITON, Praha 2015, formát A5, 211 stran

203 Kč
zobrazit košík

Lesní čarování I

Náměty k hrám ve třídě s tematikou lesa, např. bludiště lesních cest, stopy, lesní patra i mnoho barevných ilustračních obrázků např. druhy lesa, lesní značky nebo lesní lékař. Černobílé pexeso s listy a plody stromů nebo pohyblivý strom, který znázorňuje proudění živin.

Autorka: Blanka Ponížilová-Juříčková, Rezekvítek, Brno 2004, 28 stran s barevnými obrázky a A3 přílohami, formát A4

110 Kč
zobrazit košík

Lesní mimičarování aneb Lesní čarování pro nečtenáře

Hra na dívání se kolem sebe a odhalování lesních tajemství, čar a kouzel. Děti ve věku 4 – 8 let při práci s ní potřebují k ruce někoho většího, kdo jim přečte texty, které přece jen nešlo úplně vynechat.

Autorka: Blanka Ponížilová-Juříčková, vydavatel: Rezekvítek, Brno 2004; 32 barevných stran A3 s přílohami, formát A4

133 Kč
zobrazit košík

Luční školka

Metodika pro učitele předškolních a mladších školních dětí s náměty k seznamování s drobnými zvířaty, které můžeme snadno pozorovat všude kolem nás – v trávě, půdě, potoce. Obsahuje pracovní listy a barevný plakát louky.

Autorka: Helena Nováčková, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2015, formát A4, 56 stran

197 Kč
zobrazit košík

Malá kuchařka pro velké vaření

Uvnitř této kuchařky najdete přes 60 receptů, v nichž hlavní roli hrají zdravá výživa, netradiční potraviny, regionální a bio produkty. Najdete v ní pomazánky, polévky, hlavní jídla, saláty i dezerty. Recepty jsou připravené pro větší vaření ve školních jídelnách, ale můžete je stejně dobře použít i doma.

Kolektiv autorů, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2017, formát A5, 45 stran

99 Kč
zobrazit košík

Malý průvodce naším běžným ptactvem – 1. díl

Laminovaná rozkládací skládačka obsahuje 11 druhů našich nejznámějších ptáků. Z jedné strany naleznete vždy tažné ptáky, z druhé ty, kteří u nás přezimují. U každého druhu najdete kromě textu jeho vyobrazení, (v případě odlišného zbarvení obrázky obou pohlaví), dále jeho hnízdo a vajíčko ve skutečné velikosti. Na obrázcích jsou popisky vyznačeny typické poznávací znaky. Nahoře na stránce je uveden přibližný přepis zpěvu každého ptáka do not a dole vyobrazen způsob letu.

Autorky: Jana Gürtlerová, Jana Modrá, vydavatel: SEV Divizna Liberec 2015, formát 950 x 280 mm, laminováno 12 stran

54 Kč
zobrazit košík

Malý průvodce naším běžným ptactvem – 2. díl

Laminovaná rozkládací skládačka obsahuje 11 druhů našich nejznámějších ptáků. Z jedné strany naleznete vždy tažné ptáky, z druhé ty, kteří u nás přezimují. U každého druhu najdete kromě textu jeho vyobrazení, (v případě odlišného zbarvení obrázky obou pohlaví), dále jeho hnízdo a vajíčko ve skutečné velikosti. Na obrázcích jsou popisky vyznačeny typické poznávací znaky. Nahoře na stránce je uveden přibližný přepis zpěvu každého ptáka do not a dole vyobrazen způsob letu.

Autorky: Jana Gürtlerová, Jana Modrá, vydavatel: SEV Divizna Liberec 2015, formát 950 x 280 mm, laminováno 12 stran

54 Kč
zobrazit košík

Motýli a housenky v přírodní zahradě

Kapesní atlas představuje nejen motýly, ale také jejich housenky. Je unikátní právě tím, že obsahuje obrázky a popisy nejen šestadvaceti druhů motýlů, ale také jejich housenek. Najdete zde také inspiraci, jak motýly nalákat do své zahrady.

Sestavila: Dana Křivánková, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální výchovu, Brno 2014, formát 60×90 mm

99 Kč
zobrazit košík

Mravenec – skládačka

Hra je určena především pro děti předškolního a mladšího školního věku. Úkolem hráče je pomocí hrací kostky správně poskládat tělo mravence – hlavu, hruď, zadeček, tykadla a všech šest nohou. Sada pro jednoho hráče.
Autorky: Blanka Ponížilová, Světla Froncová, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2010, formát A4

77 Kč
zobrazit košík

Mraveniště

Model mraveniště je přenosná pomůcka, která představuje život v mraveništi. Je vyroben podobným způsobem jako puzzle z tuhého kartonu s vyseknutými otvíravými okénky. Na přední straně je obrázek mraveniště se 4 okénky, v prostřední vrstvě (pod okénky) je náhled do mraveniště – chodbičky, zásobárna potravy, komůrka královny, prostor pro larvy a kukly. Na zadní straně najdete obrázky vývojových stadií mravence lesního a zajímavosti ze života lesních mravenců.

Autor: Ondřej Zeman, vydavatel: PALETA, Pardubice, formát A4

90 Kč
zobrazit košík

Můj první zápisník

Aneb co nás může přiroda naučit. Více než 80 činností spojených s přírodou, počítáním, kreslením, grafomotorikou, poznáním rostlin, příběhů básniček, objevování světa fyziky, jóga, recepty a další inspirace. Určeno dětem od 3 do 6 let.

Autorka a vydavatelka: Amélie Janíková, 2017. formám A4, 168 stran

450 Kč
zobrazit košík

Multi kulti pro SŠ – SLEVA 15 %

Metodická příručka pro SŠ s podtitulem Menšiny v ČR. Vhodná pro realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova ve škole. Příručka představuje sedm menšin žijících na území České republiky – Číňany, Vietnamce, Mongoly, Ukrajince, Rusy, Romy a obyvatele Zakavkazska. Součástí příručky je CD.

Editor: Lenka Dudková, vydavatel: ARPOK, o. p. s. Olomouc, 2009, 150 stran, formát A4

původní cena 200 Kč

170 Kč
zobrazit košík

Multi kulti pro ZŠ – SLEVA 15 %

Metodická příručka pro ZŠ s podtitulem Menšiny v ČR. Vhodná pro realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova ve škole. Příručka představuje sedm menšin žijících na území České republiky – Číňany, Vietnamce, Mongoly, Ukrajince, Rusy, Romy a obyvatele Zakavkazska. Součástí příručky je CD.

Editor: Lenka Dudková, vydavatel: ARPOK, o. p. s. Olomouc, 2009, 150 stran, formát A4

původní cena 200 Kč

170 Kč
zobrazit košík

Na stopě

V sešitě najdete rady, jak se připravit a co vzít s sebou při výpravě do přírody za pozorováním a poznáváním zvířat. Pomůže vám najít místa, kde zvířata uvidíte. Obsahuje obrázky a pobytová znamení třinácti živočichů, se kterými se v naší přírodě setkáte nejčastěji. A bude vám sloužit také jako zápisník vašich pozorování.

Autor: Jiří Nešpor, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2016, 32 stran, formát A5.

53 Kč
zobrazit košík

Najděte si svého marťana

Kniha s podtitulem: … co jste vždycky chtěli vědět o psychologii, ale ve škole vám to neřekli… je souborem pohledů a úvah z oblasti psychologie a mezilidských vztahů. Je psána vlídně a srozumitelně a dozvíte se v ní informace, o kterých s překvapením zjistíte, že je prostě potřebujete k tomu, abyste mohli vést spokojený život. Autor v knize citlivě popisuje svět malých dětí a zve nás do světa dětské psychiky.

Autor: Marek Herman, vydavatel: Hanex, Olomouc 2008, 3. vydání, formát A5, 235 stran

120 Kč
zobrazit košík

Naše nejhojnější trávy

Atlas našich nejhojnějších trav z různých prostředí (louky, lesy, mokřiny, slunné stráně, lidská sídla) doplněný o tabulkový určovací klíč.

Autoři: Jiří a Jitka Unarovi, vydavatel: Rezekvítek, Brno dotisk 2016, 12 stran, lamino, formát 16×28 cm

70 Kč
zobrazit košík

Návštěva v úlu

Metodická pomůcka pro MŠ a první stupeň ZŠ. Má 3 vrstvy – vrchní obrázek úlů, výseková otvírací okna s náhledem do vnitřku úlu a zadní stranu s kresbami a vysvětlivkami k plástvím, vývoji včely, pohlavním kastám a zajímavostem z úlu. Vyrobeno ze silné lepenky – 2 vrstvy, 3 otvírací okna, formát A4.

Autor: Ondřej Zeman, vydavatel: Ekocentrum Paleta Pardubice, formát A4

90 Kč
zobrazit košík

Neseparuj se, separuj!

Jedná se o podrobný návod na projektové vyučování napříč jednotlivými předměty pro druhý stupeň základních škol a střední školy. Celý projekt je zaměřen na odpadové hospodářství v místě školy. K jednotlivým aktivitám jsou zpracovány pracovní listy. Úkoly jsou zařazeny do oblastí a učiva podle RVP.

Autor: Martin Kříž, vydavatel: Chaloupky, Kněžice, 25 stran, formát A4

115 Kč
zobrazit košík

O čtyřech královstvích aneb Jak na ekologickou výchovu v mateřské škole

Praktické návody a tipy, jak realizovat ekologickou výchovu s malými dětmi v mateřské škole. První část publikace – Človíček mezi lidmi – začíná v září a měla by posloužit k začlenění dítěte do kolektivu. Duhá část – pololetní projekt O čtyřch královstvích – se zaměřuje na základní přírodní zákonitosti.

Autorka: Lenka Hronešová, vydavatel: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, 2007, formát A4, 2. vydání

122 Kč
zobrazit košík

Obrázková zoologie

50 zvířátek běžně se vyskytujících v našich krajích na roztomilých barevných ilustracích Jany Modré. Doprovodné texty a veselé básničky umožní dětem nenásilnou formou nahlédnout do soukromí živých tvorů od nenápadných hmyzích breberek až po lesní zvěř. Kniha je určena zejména pro děti mateřských škol a prvního stupně základních škol.

Autorky: Silke Hentschel, Jana Modrá, vydavatel: GARAJAKA s.r.o., Křiženy a Společnost pro Lužické hory, Jablonné v Podještědí 2010, 120 stran

208 Kč
zobrazit košík

Ozón – škodí nebo chrání?

Publikace pomáhá orientovat se v základních otázkách ochrany ovzduší a informuje zejména o roli ozónu v atmosféře.

kolektiv autorů; vydavatel: Sdružení Tereza Praha, aktualizováno 2005, 32 stran, formát A5

40 Kč
zobrazit košík

Pedagogika pro střední pedagogické školy

Učebnice obsahuje všechna učební témata RVP pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní Pedagogika.
Neobsahuje dlouhé souvislé texty, ze kterých by si studenti měli dělat poznámky. Text je heslovitý, přehledový, strukturovaný tak, aby připomínal sešit, ze kterého se studenti učí při opakování nebo k dílčí či maturitní zkoušce. Každý větší učební celek je doplněný myšlenkovou mapou, ve které jsou shrnuty základní pojmy o látce a vztahy mezi nimi. Tyto myšlenkové mapy velmi často kopírují maturitní otázky z pedagogiky. Publikace přináší Úvod do pedagogiky, Pedagogiku volného času, Předškolní pedagogiku, Speciální pedagogiku, Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky.

Autoři: Jana Machalíková, Roman Musil, vydavatel: Informatorium, Praha 2015, formát A5, 148 stran.

382 Kč
zobrazit košík

Pexeso o odpadech

Kartičky obsahují 32 dvojic obrázků různých druhů odpadů – od papíru až po nebezpečný odpad. Princip klasického pexesa je v tomto případě originálně doplněn o dva odkládací listy formátu A4 (každý pro jednoho hráče), na kterém jsou vyobrazeny jednotlivé kontejnery v příslušných barvách, kompost, popelnice atd. Hráči nejenže musí najít dvě shodné kartičky, ale musí také přemýšlet, co je to za odpad a odložit je do správného „kontejneru“ na odkládacím listě (jinak ztrácí bod). Velmi se osvědčilo, děti se perfektně naučí princip třídění.

Autoři: J. Bureš, O. Zeman, vydavatel: Paleta Pardubice, formát A4

62 Kč
zobrazit košík

PodObal

Příručka o globálních souvislostech našeho obchodování. Jak nejlépe zobrazit vzájemnou provázanost lidí na světě než přes ekonomiku?! Předměty a potraviny, které jsou fyzické, cestují, jsou předmětem obchodu, který v celé historii lidstva byl příčinou objevů a motorem globalizace. Téma příručky formulované jako spotřeba – tedy o věcech, které používáme a jíme, kde se berou, co přinášejí jiným lidem, za jakých podmínek jsou obchodovány. A dále – co ovlivňuje naše nakupování, jak jsou utvářena naše přání a jak můžeme věci a situace měnit. Příručka obsahuje 32 lekcí globálního rozvojového vzdělávání do různých předmětů, 5 dokumentárních filmů, 67 fotografií, ilustrované přílohy.

Editorka: Eva Malířová, vydavatel: NaZemi – společnost pro fair trade, Brno 2011, 264 stran, formát: A4

320 Kč
zobrazit košík

Pohádková zahrada

Sloha obsahuje podrobnou metodiku, která slouží učiteli a obsahuje informační podklady pro všechny nabízené činnosti. Je rozdělená na deset kapitol, z nichž každá se věnuje jednomu zákoutí zahrady a jeho typickým obyvatelům a rostlinám (mrtvé dřevo, keře, vrbový domeček, louka, kompost, strom, vyvýšené záhony, ohniště, divočina, jezírko). V každé z kapitol najdete potřebné informace a řadu námětů pro činnosti s dětmi – pohádku, tipy pro pozorování, hry a tvoření. Dále ve sloze najdete velký barevný obrázek zahrady, který je určený na nástěnku ve třídě, a samostatný arch s kresbami zvířat a rostlin.

Autorky: Renata Czelisová, Kateřina Řeháková, Alena Uhříčková, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2012, formát A4, 44 stran + plakát

169 Kč
zobrazit košík

Poklad z hlubin

Publikace přináší náměty pro tvorbu projektového dne v rámci realizace environmentální výchovy na základní škole. Je věnována ropě jako surovině, která je velmi úzce spjata s plastovými odpady, a také ropě jako zdroji energie, bez kterého si svůj každodenní život nedovedeme představit.

Autorky: Pavlína Vrbová, Helena Nováčková, vydavatel: Sluňákov – CEA města Olomouce o. p. s., Horka nad Moravou 2009, 69 stran, formát A4

100 Kč
zobrazit košík

Pomocníci v zahradě – omalovánky se samolepkami

Klasické omalovánky jsou navíc doplněné samolepkami. Úkolem dětí je vybravit zvířátka na samolepkách a poté je nalepit do správných obrázků. Zvídaví předškoláci i mladší školáci se tak z omalovánek dozvědí, kde žije například červenka, chrostík, ježek, stínka či babočka a také jakým způsobem nám na zahradě tato zvířítka pomáhají. Ilustroval Jan Plšek.

Autorka: Veronika Chlubná, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2011, 16 stran, formát: A5

53 Kč
zobrazit košík

Přírodní zahrada

Společenská hra pro hráče ve věku 7–99 let. Ve hře Přírodní zahrada si můžete vyzkoušet, jak naplánovat zahradu, aby byla nejen k užitku člověku, ale zároveň i domovem mnoha zvířecích obyvatel. Díky třem různě náročným variantám hry si vyhrají jak děti, tak i dospělí.

Autoři: Veronika Chlubná, Martin Šrom, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2010

228 Kč
zobrazit košík

Prostřeno v přírodě

Nová praktická příručka předvádí širokou paletu možností, jež naše příroda nabízí k využití prostřednictvím planě rostoucích rostlin, a to v naší kuchyni i při léčení drobných neduhů. Pro snadnou orientaci jsou rostliny rozděleny do skupin podle barev květů či plodů. Součástí leporela je také tabulka s přehledem možného využití rostlin k léčebným a kulinářským účelům.

Autoři: Blanka Ponížilová a kol., vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2011, lamino, 12 stran

72 Kč
zobrazit košík

Průvodce ekospotřebitele

Publikace přináší Informace jak a proč hledat a poznat výrobky, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Editorka: Věra Soukupová, vydavatel: ROSA o. p. s., České Budějovice 2005, 48 stran, formát A5

46 Kč
zobrazit košík

Ptačí vystřihovánky

Sada obrázků 12-ti druhů ptáků k vystřižení a vymalování.

Autorka: Jana Zeťková, vydavatel: Chaloupky, Kněžice 2009, formát A4

70 Kč
zobrazit košík

Puzzle vývoj mravence

Pětivrstvé puzzle znázorňující vývoj mravence – ve spodní vrstvě jsou vajíčka, na ně se poskládají larvy, kukly, poté obrázek znázorňující líhnutí a nakonec dospělý mravenec. Puzzle jsou určeny především pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Autorka: Blanka Ponížilová, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2010

120 Kč
zobrazit košík

Puzzle vývoj rosničky

Skládačka znázorňuje v pěti vrstvách vývoj rosničky. Na sebe se skládá pět obrázků – v nejhlubší vrstvě vajíčka, na ně pulec v několika fázích vývoje, nakonec dospělá rosnička. Puzzle o velikosti 16 x 16 cm jsou určeny zejména pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Autorka: Blanka Ponížilová, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2013, velikost 16 x 16 cm

120 Kč
zobrazit košík

Puzzle vývoj vážky

Skládačka znázorňuje v pěti vrstvách vývoj vážky. Na sebe se skládá pět obrázků – v nejhlubší vrstvě vajíčka, na ně larva v několika fázích vývoje, pak líhnutí, nakonec dospělá vážka. Puzzle o velikosti 16 x 16 cm jsou určeny zejména pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Autorka: Blanka Ponížilová, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2013, velikost 16 x 16 cm

120 Kč
zobrazit košík

Puzzle vývoj včely

Pětivrstvé puzzle znázorňující vývoj včely – ve spodní vrstvě jsou znázorněna v buňkách, na ně se poskládají larvy, kukly, poté obrázek znázorňující líhnutí a nakonec dospělá včela.Puzzle o velikosti 16×16 cm jsou určeny především pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Autorka: Blanka Ponížilová, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2011, velikost 16 x 16 cm

120 Kč
zobrazit košík

Rok v přírodě s mrňaty

Tematicky členěné náměty na hry, výtvarné tvoření, pozorování a jednoduché pokusy pro malé děti nás provedou celým rokem od jara do zimy.

Autoři: Marie Rajnošková, Martin Kříž, vydavatel: Lipka – školskké zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2015, 64 stran.

111 Kč
zobrazit košík

Rostlinné invaze

Principy rostlinných invazí a expanzí, jejich vliv na původní rostlinná společenstva a příklady našich invazních druhů.

Autoři: Petr Pyšek, Lubomír Tichý, vydal: Rezekvítek, Brno 2001, 40 stran, formát A5

59 Kč
zobrazit košík

Rybí vystřihovánky

Tato publikace vás zavede do vodní říše ryb. Na 12 tvrdých listech formátu A4 naleznete obrysy 12 druhů ryb, které můžete vybarvit, nebo jen prostříhat. Vše je doplněno barevnými fotografiemi a stručným popisem a srovnáním velikosti.

Autorka: Jana Zeťková, vydavatel: Chaloupky o.p.s., Kněžice 2012

70 Kč
zobrazit košík

Seven Colours of the Rainbow – SLEVA 15 %

Teaching material for incorporating the cross-sectional subject of environmental education in school education programmes. The book is divided into individual chapters named after the colours of the rainbow. Each chapter contains a detailed description of activities, important specialized information on the given subject and accompanying illustrations.

Authors: Helena Nováčková, Pavlína Vrbová, Petra Koppová, Jiří Popelka, published by Sluňákov 2011, Olomouc, 189 pages

původní cena 620 Kč

527 Kč
zobrazit košík

Školní zahrada jako přírodní učebna

Sloha obsahuje metodiky, v nichž naleznete praktické návody a postupy, jak přírodní učebnu založit a jaké struktury a prvky v ní vybudovat, aby byly současně vhodné pro přírodu i pro výuku žáků: 1. Jak založit školní přírodní zahradu, 2. Voda ve školní přírodní zahradě, 3. Sucho ve školní přírodní zahradě, 4. Výukové prvky ve školní přírodní zahradě.

Autorka: Dana Křivánková, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 2012, formát A5, 4 brožury v šanonu

222 Kč
zobrazit košík

Stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách

Praktický atlas slouží jako pomůcka k rychlému určení dřevin, se kterými se můžeme běžně setkat v okolí našeho bydliště – v městských a příměstských parcích, na zahradách, na návsích či v lesích. Díky praktickému formátu je vhodným společníkem na cesty do přírody a umožňuje určování jehličnatých a listnatých stromů, keřů a popínavých dřevin přímo v terénu.

Autorka: Blanka Ponížilová, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2013, lamino, 12 stran

68 Kč
zobrazit košík

Studánky víly Rozárky + Devatero studánek

Soubor metodického balíčku Studánky víly Rozárky a sady obrázků Devatero studánek, které metodiku doplňují.

Metodický balíček obsahuje publikaci pro učitele prvního stupně základních škol a učitele mateřských škol. Pomáhá objevovat vodu v mnoha jejích podobách a souvislostech. Obsahuje nejen řadu praktických námětů na rozmanité činnosti s dětmi, ale také velký obraz k pověšení ve třídě a soubor pracovních listů. Jde o ucelený výukový soubor, který je navíc obohacen pohádkovým vyprávěním.

Devatero studánek, to je devět témat, devět velkých obrázkových pracovních listů. U každého z nich budete s dětmi přemýšlet, dívat se a pátrat, stříhat, lepit, ptát se i odpovídat nebo také vyprávět. Najdete tu vždy velký obrázek a k němu malé obrázky na vystřižení, které ten velký doplní či rozpohybují. Můžete ho také obohatit přírodninami, aby byl plastický.

Autorky: Helena Nováčková, Jana Modrá, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environemtnální vzdělávání, Brno 2016.

415 Kč
zobrazit košík

Týden pro trvale udržitelný život – SLEVA 15 %

Jak připravit kurz (pobytový výukový program) o životním prostředí a udržitelném rozvoji pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Příručka vhodná pro pracovníky středisek ekologické výchovy, školní koordinátory ekologické výchovy, vzdělání a osvěty na ZŠ a SŠ a další zájemce o ekologickou výchovu a výchovu k udržitelnému způsobu života.

kolektiv autorů, vydavatel: SEV SEVER, Horní Maršov 2005, 155 stran

původní cena 199 Kč

170 Kč
zobrazit košík

Udržitelný rozvoj

Metodický materiál vznikl v rámci projektu Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0005. Je doporučený pro žáky nejvyšších ročníků základních a žáky středních škol. V elektronické podobě je k nahlédnutí nebo ke stažení k dispozici zde.

Metodický materiál nabízí aktuální témata, která mladí lidé řeší a zároveň jsou spojena s otázkami urdžitelného rozvoje – facebook, reklama, výroba oblečení, cestování, sport apod. Témata jsou zpracována do výukových lekcí a tematických dnů. Materiál je obohacen o autobiografickou knihu z cest Pavla Nováčka. Publikace jsou v tištěné podobě připraveny v českém jazyce, v elektronické podobě jsou k dispozici i v jazyce anglickém.

Set obsahuje: publikaci Udržitelný rozvoj, složku pracovních listů a fotografií, na DVD publikaci Letem pestrobarevným světem

zdarma, poštovné a balné 200 Kč
zobrazit košík

Určovací klíč – Bezlesí – rostliny a živočichové

Pomůckou pro určování rostlin a živočichů v přírodě. Výběr byl zaměřen na druhy rostlin, hmyzu, plazů, ptáků, savců vyskytující se v prostoru bezlesí na území Šumavy, ale mohou sloužit jako pomůcka při výukových programech, exkurzích i při vycházkách nejen do šumavské přírody. Obrázky jsou doplněné stručnými popisky v české a německé verzi.

Autor kreseb: Pavel Procházka, vydavatel: Správa NP a CHKO Šumava

90 Kč
zobrazit košík

Určovací klíč – Houby

Výběr byl zaměřen na druhy vyskytující se na území Šumavy a mohou tedy sloužit jako pomůcka při výukových programech, exkurzích i při vycházkách do šumavské přírody. Autorem kreseb, které jsou základem všech klíčů, je Pavel Procházka. Formát: 12×4,5 cm.

Autor kreseb: Pavel Procházka, vydavatel: Správa NP a CHKO Šumava

90 Kč
zobrazit košík

Určovací klíč – Les – rostliny

Pomůckou pro určování rostlin a živočichů v přírodě. Výběr byl zaměřen na druhy mechů, lišejníků, kapradin, stromů, bylin, hub vyskytující se na území Šumavy, ale mohou sloužit jako pomůcka při výukových programech, exkurzích i při vycházkách nejen do šumavské přírody. Obrázky jsou doplněné stručnými popisky v české a německé verzi.

Autor kreseb: Pavel Procházka, vydavatel: Správa NP a CHKO Šumava

90 Kč
zobrazit košík

Určovací klíč – Les – živočichové

Pomůckou pro určování rostlin a živočichů v přírodě. Výběr byl zaměřen na druhy měkkýšů, hmyzu, ptáků, savců vyskytující se v lesích na území Šumavy, ale mohou sloužit jako pomůcka při výukových programech, exkurzích i při vycházkách nejen do šumavské přírody. Obrázky jsou doplněné stručnými popisky v české a německé verzi.

Autor kreseb: Pavel Procházka, vydavatel: Správa NP a CHKO Šumava

90 Kč
zobrazit košík

Určovací klíč – Rašeliniště – rostliny a živočichové

Pomůckou pro určování rostlin a živočichů v přírodě. Výběr byl zaměřen na druhy rostlin a živočichů vyskytující se v prostředí rašelinišť na území Šumavy, ale mohou sloužit jako pomůcka při výukových programech, exkurzích i při vycházkách nejen do šumavské přírody. Obrázky jsou doplněné stručnými popisky v české a německé verzi.

70 Kč
zobrazit košík

Určovací klíč – Voda – rostliny a živočichové

Pomůckou pro určování rostlin a živočichů v přírodě. Výběr byl zaměřen na druhy vodních rostlin a živočichů od ploštěnek po savce vyskytující se na území Šumavy, ale mohou sloužit jako pomůcka při výukových programech, exkurzích i při vycházkách nejen do šumavské přírody. Obrázky jsou doplněné stručnými popisky v české a německé verzi.

Autor kreseb: Pavel Procházka, vydavatel: Správa NP a CHKO Šumava

90 Kč
zobrazit košík

Úsporné spotřebiče – SLEVA 15 %

Doplňující pracovní listy k projektu „Posviťme si na úspory“. Obsahuje 3 pracovní listy + metodiku pro učitele.

Autorka: Ivana Hlobilová, vydavatel: Sdružení Tereza, Praha 2003, formát A4

původní cena 20 Kč

17 Kč
zobrazit košík

Uzdravme krajinu

Učební pomůcka usnadňuje vyučujícím představit žákům zábavnou formou problematiku zásahů člověka do krajiny. Žáci pracují s obrazem krajiny, ve kterém nacházejí nešetrné zásahy člověka, a snaží se hledat vhodnější opatření. Učební pomůcka je určena pro žáky 4.–9. tříd základních škol. Lze ji využít také v činnosti školních družin či zájmových kroužků.

Autoři: kolektiv autorů, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2010, formám A4

75 Kč
zobrazit košík

Užitečné plevele

Praktický vějíř popisuje 44 druhů planých i pěstovaných rostlin, které se u nás běžně vyskytují. Na každé kartičce najdete vedle ilustrace přehledné piktogramy, informující o délce vegetace rostliny, době a barvě květu, šíření rostliny a dalších zajímavých vlastnostech. U většiny rostlin naleznete také recepty na jednoduchou přípravu preparátů, které vám pomohou účinně a bez použití chemie bojovat s nejrůznějšími nemocemi a škůdci na vaší zahradě.

Autorka: Dana Křivánková, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2015, formát: vějíř

99 Kč
zobrazit košík

V říši obrů

Materiál k dlouhodobému projektu pro MŠ a 1. stupeň ZŠ na téma „Fascinující svět včel a hmyzu“. Materiál se skládá z velkého nástěnného kalendáře (42 x 60 cm) pro libovolný školní rok a metodiky obsahující motivaci projektu, instrukce, jak s materiály pracovat i náměty na nejrůznější aktivity a hry k tématu daného měsíce.

Autorka: Jana Modrá, vydavatel: Společnost pro Lužické hory, Jablonné v Podještědí, formát metodických listů A4, součástí materiálu je nástěnný kalendář

310 Kč
zobrazit košík

Velké putování skřítka Ostružinky

Sborníček pohádek, námětů a výtvarných činností zaměřených na environmentální výchovu dětí, určeno učitelům ZŠ a MŠ, vychovatelům a rodičům. Součástí publikace je i DVD, které obsahuje: barevné obrázky, pohádky a náměty do vyučování, pracovní listy, doplňkové aktivity (křížovky, doplňovačky matematické i písmenkové, osmisměrky, klikatice, …), aplikace pro SMART tabule a další.

Autorka: Katka Vrtišková, vydavatel: ZO ČSOP Zvoneček, 2012 Vrané nad Vltavou, formát A4, 83 stran

240 Kč
zobrazit košík

Vnímejme přírodu všemi smysly

Sbírka aktivit rozvíjející smyslové poznávání a vnímání přírody, které mohou obohatit jakoukoli vycházku do přírody, terénní exkurzi, letní tábor či školu v přírodě a při nichž věk účastníků většinou nehraje důležitou roli.

Autor: Reinhard Witt, vydavatel: SEVER, 2010, formát A5, 37 stran, 3. vydání

109 Kč
zobrazit košík

Vodní čarování 1

Voda poetická i voda praktická, voda v přírodě a voda v domácnosti, vodní živočichové a vodní rostliny, kolébka života i nebezpečný živel… Další díl ze série čarování z dílny Blanky Ponížilové, tentokrát o vodě.

Autorka: Blanka Ponížilová, vydal: Rezekvítek, Brno 2008, 36 stran, formát A4

142 Kč
zobrazit košík

Vyhmyzovánky

Soubor 5 jednoduchých vystřihovánek, z nichž můžete složit trojrozměrné modely vosy, slunéčka, šídla, admirála a kobylky. Na deskách je jednoduchý návod a krátký popis druhů využitelný pro výuku.

Autorka: Jana Modrá, vydavatel: Společnost pro Lužické hory, formát A4, 5 listů

63 Kč
zobrazit košík

Vystřihni si květinu

Přírodovědné vymalovánky pro MŠ a první stupeň ZŠ. Publikace nabízí na 12 listech formátu A4 detailní nákresy květin v reálně velikosti a zvětšené nákresy květin, které si děti vystřihnou a upevní na okna či zavěsí do prostoru. Obálka přináší barevné fotografie těchto květin.

Autorka: Jana Zeťková, vydavatel: Chaloupky, Kněžice 2010, formát A4

70 Kč
zobrazit košík

Vystřihni si motýla

Touto publikací chce autorka upozornit děti a jejich rodiče na kouzelný svět motýlů a na jejich nutnou ochranu. Publikace nabízí na 12 listech A4 detailní nákresy motýlů v reálné velikosti a zvětšené nákresy motýlů, které si děti vystřihnou a upevní na okna či zavěsí do prostoru. Obálka přináší barevné fotografie těchto motýlů a návod pro děti, jak pozorovat vývoj běláska nebo babočky kopřivové doma v insektáriu.

Autorka: Jana Zeťková, vydavatel: Chaloupky, Kněžice 2006, formát A4

71 Kč
zobrazit košík

Vývoj krajiny v České republice – SLEVA 15 %

Výukový materiál o proměnách krajiny na území České republiky od mladší doby kamenné až po současnost vyplňuje mezery v běžně používaných učebnicích dějepisu. Je pojat ve spojení s historickými událostmi, vývojem společnosti, zemědělským hospodařením, osídlením a rozvojem řemesel, resp. průmyslu.

Autoři: Radim Lokoč, Michaela Lokočová, vydavatel: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2010, 32 stran, formát A5

původní cena 96 Kč

82 Kč
zobrazit košík

Zahrada, která učí

Publikace přináší učitelům základních a středních škol praktické informace při budování školní zahrady. Vytvořením zahrady však vše nekončí, je třeba umět zahradu využívat. Z tohoto důvodu se větší část publikace věnuje výukou v zahradě. Přináší naměty pro venkovní výuku matematiky, jazyků, fyziky, zeměpisu, dějepisu, chemie a přírodopisu. Najdete zde i kapitolu o vnímání přírody a badatelsky orientované výuce.

Editor: Martin Kříž, vydavatel: Chaloupky 2017, formát: 21 x 27,5 cm, 123 stran

192 Kč
zobrazit košík

Zdraví na talíři – metodická příručka pro pedagogické pracovníky

Metodická příručka pro učitele zaměřená na zavádění zdravé stravy do života školy. Obsahuje informační část od metodiků zdravé výživy a spoustu praktických nápadů ze škol, kde se již touto problematikou zabývají. Doplněno pracovními listy.

Kolektiv autorů, vydavatel: Ekocentrum PALETA, Pardubice 2014, formát: A5, 40 stránek

130 Kč
zobrazit košík

Zdraví na talíři – metodická příručka pro pracovníky školních jídelen

Publikace pro vedoucí školních jídelen a kuchařky obsahuje teoretickou část ke zdravé výživě ve školách a příklady jídelníčků, v druhé části pak recepty a normy na osvědčené pokrmy.

Kolektiv autorů, vydavatel: Ekocentrum PALETA, Pardubice 2014, formát: A5, 40 stránek

87 Kč
zobrazit košík

Znalcem svého okolí – SLEVA 15 %

Publikace plná barevných fotografií, obrázků, mapek apod. nese podtitul „projekt GLOBE, lidé a příroda“. Nechte se inspirovat ukázkami studentských projektů a staňte se i vy znalci místa, ve kterém žijete. Cílem je prohloubit zájem lidí o své okolí. Zároveň by měla ukázat na příkladech samotných škol, jak mohou být pozorování a měření prováděná v přírodě prospěšná a užitečná v lokálním i globálním měřítku a o čem všem nás mohou získané údaje informovat.

kolektiv autorů, vydavatel: Sdružení TEREZA, Praha 2006, 108 stran, formát A5

původní cena 39 Kč

34 Kč