Předchozí ročníky Ekologických dnů Olomouc

EDO 2015
fotogalerie vycházky a výlety, Den snů v živelné krajině; Besedy EDO
Záznamy besed EDO 24-26.4. 2015:
Stanislav Komárek: Cultura – vzdělávání krajin a vzdělávání lidí | Jiří Sádlo: Suburbie, domov můj | David Storch: Krajina není! Aneb proč je krajinná ekologie tak strašně nudná? | Josef Jařab: Ralph Waldo Emerson a jeho příroda | Zdeněk Pinc: Domov – krajina, kterou nosíme v sobě. | Jan Tábor: Krajina jako touha a iluze | Petra Hanáková : České moře – imaginární prostor, do kterého se promítají národní touhy a frustrace |Petr Pokorný: Místa, která mají kule | Zdeněk Kratochvíl : Krajina nás obklopuje co nás obklopuje je nadlidské | Martin Škabraha: Babička, matka, macecha – krajina českého filmu | Václav Bělohradský: O výrokových krajinách | Pavel Barša: Evropa a muslimové |Alena Wagnerová: Sidonie nádherná aneb o smyslu bezúčelnosti | Jiří Zemánek: O kosmologické dimenzi krajiny a „novém příběhu“ vesmíru podle Thomase Berryho a Briana Swimma | Alena Oberfalzerová: Tradiční vztah mongolských nomádů k přírodě a rodnému kraji a současné proměny ve společnosti
Záznamy Ekovečerů:
Josef Ptáček: Zahrady a parky, 28.1.2015
Tomáš Grim: Proč nemají ptáci rádi přírodu a stěhují se do měst? 19.2. 2015
Jan K. Čeliš: Barokní komponovaná krajina na Jíčinsku 27.10.2015
Ondřej Fous: Století zahradníka v obrazech 7.11.2015
Martin Škabraha, Václav Bělohradský: Vyhnáni do ráje 19.11.2015

EDO 2014
fotogalerie vycházky a výlety, besedy a jarmark
Záznamy besed EDO 25-27.4. 2014:
Stanislav Komárek: Vzdor v přírodě a ve společnosti | Jiří Sádlo: Negři a křídlatka | David Storch: Co dělat | Cyril Höschl: Bedřich Smetana – choroba a tvorba | Zdeněk Pinc: Sounáležitost a problém morální teologie ve 21. Století | Daniel Frynta: Stav Noemovy archy | Milena Bartlová: Dlouhodobě udržitelný vzdor českých husitů | Jiří Pehe: Jiří Pehe: Vzdor vůči nesmyslnosti je podstatou lidské svobody | Jmenuji se Drtikol: Jan Němec, Jiří Holna, Michal Macků | Václav Bělohradský: Vzdorující zástupy, povolné společnosti | Jiřina Šiklová: Má cenu vzdorovat nebo to vzdát? | Alternativní obrazy světa v politice
Záznamy Ekovečerů:
Zdeněk Sendler: Parky a zahrady – naše, pro vás, o nás, jejich, 28.1.2014
Jan Turek: Člověk v eneolitu, 25.2.2014
Lenka Křesadlová: Příběh krajinářského parku v okolí Nových Zámků 7.10.2014
Martin Reiner: Básník Ivan Blatný 18.11.2014

EDO 2013
recenze besed | znělka

EDO 2012
recenze besed | znělka | rozhlasový spot