pobytové programy

pobytové programy v následujících školních rocích

 

2017/2018

pro školní rok 2017/2018 jsou již pobytové programy objednané, všechny termíny jsou obsazené. Zde najdete ceník pobytových programů 2017/2018 .

 

2018/2019

Pro školní rok 2018/2019 se otevře přihlašovací online formulář v úterý 29. srpna 2017. Online přihlašovací formulář pro pobytové programy na školní rok 2018/2019 najdete zde. Zde najdete nabídku pobytových programů.

 

organizační podmínky

 • pobyty jsou většinou pětidenní (příjezd v pondělí dopoledne, odjezd je v pátek dopoledne); jiný rozsah pobytu je možný pouze po předchozí domluvě,
 • vhodný počet účastníků je 22–30 osob, nižší a vyšší počty je nutno konzultovat předem (max. kapacita je cca 50 žáků),
 • na Sluňákově je zajištěn program, ubytování i strava,
 • denní program je rozdělen do dvou bloků: dopolední (8.30–11.30), odpolední (13–16 hodin). Večerní program probíhá v režii doprovázejících pedagogů,
 • pobyt bývá motivovaný příběhem, jednotlivé tematické bloky pobytu jsou součástí příběhu nebo logické linky, nabídka konkrétních programů je ke stažení zde,
 • za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagogický dozor

Sluňákov nabízí

 • ubytování pro 45 osob + možnost přistýlek
 • stravování
 • zajištění programu
 • inspirativní prostředí okolní přírodní galerie
 • prodej pohledů, publikací a drobného občerstvení
 • možnost zapůjčení jízdních kol

ceny programů v ceníku – část pobytové programy

pobytový výukový program

 • je týdenní ekologicko-vzdělávací akce pro školní kolektivy, který přibližuje žákům přírodu ve vazbách a souvislostech, vzbuzuje v nich touhu poznávat přírodu a podporuje přirození vztah k ní. Pobyt probíhá v budově Sluňákova, v okolní přírodě a v galerii Domu přírody Litovelského Pomoraví,
 • vychází z osnov více předmětů, rozšiřuje znalosti v rámci předmětů: biologie, přírodopis, zeměpis, vlastivěda, prvouka, přírodověda, ekologie, dějepis, základy společenských věd, občanská výchova a pracovní činnosti. Programy navazují na Rámcový vzdělávací program ve vzdělávacích oblastech: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda a v průřezovém tématu Environmentální výchova, Osobnostně sociální výchova a Výchova v evropských a globálních souvislostech,
 • konkrétní podoba je vždy přizpůsobena věku dětí, pro mladší účastníky je kladen větší důraz na prožitkové a rukodělné aktivity, zatímco starší účastníci mají možnost utvářet si a sdílet vlastní názory na aktuální environmentální a společenská témata,
 • do všech typů pobytových programů je zařazen úvodní seznamovací blok aktivit zaměřený na spolupráci ve skupině a seznámení se s lektory a s a provozem nízkoenergetické budovy. Součástí pobytových programů bývá i terénní exkurze (středeční výlet) do Litovelského Pomoraví (na kolech či pěšky). Pobyt uzavírá vždy několik aktivit zaměřených na zopakování získaných poznatků a dovedností a na celkovou reflexi pobytu,
 • programy jsou připraveny a vedeny odbornými lektory s přírodovědným a pedagogickým vzděláním

objednávky

– programy se objednávají prostřednictvím online formuláře. Po vyplnění formuláře vám během několika dní zašleme e-mail s termínem k potvrzení a následně i organizační informace ke smlouvám,

– objednání pobytových programů probíhá vždy rok předem. Programy na rok 2018/2019 je možné objednávat od úterý 29. srpna 2017. Vzhledem k velkému zájmu škol doporučujeme vyplnit formulář co nejdříve,

– zde najdete online přihlašovací formulář pro pobyty 2018/2019

kontakt (koordinátorka pobytových programů)

Romana Pálková

tel: 585 154 881

e-mail:

Ekopobyt
jsme členem sítě pobytových středisek ekologické výchovy. Přehled ostatních středisek v České republice, kam lze také vyrazit na pobytový program najdete na společné webové stránce www.ekopob
yt.cz