lidé a organizace, kteří s námi spolupracují

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (Středisko Olomouc)

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce
Kamarádi, dlouho jsme byli součástí odboru.

Tomáš Daněk
Velká pomoc při přípravě a organizaci EDO.

Projektil Architekti
Co nám navrhli dům podpořený Liborem Ambrozkem, SMO a SFŽP ČR. Nyní zpracovávají projekt Dům přírody litovelského Pomoraví.

Kultivar
Autoři našich materiálů, značení, oblékání, sluňákovský design.

Miloš Šejn
Autor Sluneční hory a Obelisku v projektu Domu přírody Litovelského Pomoraví.,

František Skála

Autor Rajské zahrady v projektu Domu přírody Litovelského Pomoraví.

Miloš Fekar

Autor Lesního chrámu a mnoha dřevěných prvků  v projektu Domu přírody Litovelského Pomoraví.

Tomáš Lampar
Mnoho práce na realizaci Projektu Sluňákov v Horce nad Moravou.

IDOP Olomouc
Stavěli náš nízkoenergetický dům v Horce.

Technické služby města Olomouce
Spolupráce na kampaních v odpadovém hospodářství.

Autodemont Horka nad Moravou
Spolupráce na mnoha akcích, možnost ubytování.

Základní škola Horka nad Moravou

Obec Horka nad Moravou

Muzeum moderního uměmí Olomouc

spolupořadatel  Ekologických dnů Olomouc a dalších akcí

Vlastivědné muzeum Olomouc – sekce Historická Olomouc
a poutavý průvodce po krajině Ján Kadlec

Dům dětí a mládeže Olomouc

v poslední době zejména poskytování prostor pro Odpadovou olympiádu a obohacování programu Ekologických dnů Olomouc

Univerzita Palackého
Zejména Katedra ekologie a životního prostředí a Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty a Katedra biologie a Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty.