Ekologické večery

Ekologické večery jsme začali pravidelně pořádat v roce 1993 v návaznosti na úspěch besed Ekologických dnů Olomouc. Ekologické večery se snaží celoročně udržet kontinuitu společných porad o pobývání lidí na Zemi a promýšlení otázek souvisejících s životním prostředím. Ekologické večery se konají zpravidla desetkrát do roka především v Divadle hudby Olomouc.
Ekologické večery se snaží vytvářet prostředí, ve kterém lidé vzájemně komunikují, naslouchají si a vyjadřují své názory. V případě sporných otázek se snažíme, aby bylo zastoupeno více třeba protikladných pohledů na problém a nevyhýbáme se ani lidem, kteří se vyjadřují např. k ekologickým aktivitám nelichotivě. Cílem besed samozřejmě není vyřešení problémů, ale komunikace a možnost vytvoření a korigování názorů posluchačů i diskutujících. V rozhovoru se odkrývá více informací než v monologu.

Nejbližší chystané ekologické večery najdete v aktualitách.