EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC
21. 4. – 1. 5. 2017
…na manipulační ploše

aktuální program | facebook EDO | bannery – děkujeme za pomoc s propagací

text programu EDO (word)  | tiskové zprávyEDO v médiích | podpořte EDO

27. ročník festivalu
Společná porada o našem světě.

Historii lidstva provázejí nejrůznější manipulace. Manipulace ve společnosti, přírodě, krajině, politice, médiích, vzdělávání, vztazích, … Manipulacím se nevyhnula ani environmentální hnutí. Manipulace jsou spojené s virtuální realitou sociálních sítí a internetem. Slyšíme o nich stále. Zažíváme je. Jak k nim dochází, jaký je jejich smysl, jak se jim bránit?

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí. www.sfzp.cz www.mzp.cz

    

Co jsou to Ekologické dny Olomouc

„Připadá mi to jako společná porada o našem světě“
Zdeněk Neubauer při jedné ze svých návštěv na besedách ekologických dnů

EDO jsou ekologickým svátkem, který se koná od roku 1992 pravidelně každý rok na přelomu dubna a května v Olomouci. Poprvé se uskutečnily v roce 1990. Ekologické dny Olomouc se postupně zařadily mezi nejvýznamnější akce pro širokou veřejnost propagující ochranu přírody v ČR (společně s Týká se to také tebe Uherské Hradiště a Ekofilmem). Za poměrně malých finančních nákladů vznikla rozsáhlá aktivita s širokou škálou programů a s vlivem na značný počet lidí (v posledních letech je to vždy přes 20 000 účastníků). Je potěšitelné, že si EDO již získaly své návštěvníky ze všech koutů ČR (i Slovenska). EDO připravují pracovníci Centra ekologických aktivit Sluňákov, ale podstatnou dobrovolnou pomoc poskytují členové dobrovolnického centra Sluňákov, bez kterých by akce nebyly uskutečnitelné. EDO se účastní stále více nevládních organizací a celá řada z nich spolupracuje přímo na realizaci programu EDO.

EDO jsou programově nepolitické a ze zásady se nepřiklánějí k určitým politickým a ideologickým směrům. Odmítají pravo-levé nahlížení na globální problémy lidstva. Programy EDO problémy neřeší, ale ukazují je na základě prezentace rozdílných názorů . Jejich účastníci se snaží učit jeden od druhého a jejich dialog je veden především snahou pomoci hledat odpověď na aktuální ekologické i společenské otázky.

EDO doplňují i přímé akce ekologických hnutí. Chtějí zvýšit zájem občanů o otázky ochrany přírody a poskytují jim náměty pro osobní jednání, které je příznivější přírodě. Při všech akcích – a zejména při Ekojarmarku – dostávají lidé mnoho důležitých informací o stavu životního prostředí na Olomoucku, v celé České republice i v globálním měřítku.

EDO jsou setkáním ekologických nevládních hnutí z ČR, SR a zahraničí. Veřejnost poznává, že pod nálepkou „zelení“ se skrývá mnoho organizací s odlišnými názory i zájmy, ale se stejným cílem, ke kterému si každý může zvolit svůj vlastní přístup.

 EDO rozvíjejí tolerantní občanský dialog na závažná témata související s globální ekologickou krizí. Velmi prospěšná je výměna názorů na úrovni občan – nevládní organizace – úřady, vláda. EDO podporují utváření občanské demokratické společnosti.

EDO zvítězily v anketě Ekotip 93, vypsané Zeleným kruhem Olomouc, oceňující nejvýznamnější aktivity na ochranu ŽP v okresech Olomouc a Přerov. EDO se těší výraznému zájmu místních i celostátních sdělovacích prostředků. V roce 1995 byl přímým přenosem z EDO odvysílán na ČT 1 publicistický pořad Debata. V roce 1996 byl natočen pořad pro Český rozhlas 2 „Moudrost člověka a moudrost přírody – ohlédnutí za Ekologickými dny Olomouc“. Vroce 1996 byly EDO oceněny podporou PHARE a to na prvním místě v rámci kategorie „Zvýšení ekologického vědomí veřejnosti“. V roce 1988 byly EDO a činnost SEV Sluňákov oceněny první cenou v anketě „Hanácká žížala“, tzn. Hanácká pro životní prostředí žádoucí lidská aktivita, zahrnující okresy Prostějov, Přerov a Olomouc. V roce 1998 natočil Kabel plus dokument o Ekojarmarku: „Jaký byl první máj v Olomouci“. V roce 2000 byl Ekologickým dnům Olomouc a dalším aktivitám Sluňákova věnován rozhlasový program na rádiu Svobodná evropa. Na ekologických dnech byl natočen také kontaktní diskusní pořad pro mladé diváky „Na hraně“ s tématem globalizace a konceptu trvale udržitelného života. Téhož roku byl uveden na televizním programu ČT 1.

EDO se zúčastnili ministři ŽP: Josef Vavroušek, Miroslav Macek, Ivan Dejmal, Bedřich Moldan, Jiří Skalický, Martin Bursík, Miloš Kužvart, Libor Ambrozek a Rut Bízková.

Předchozí ročníky Ekologických dnů Olomouc
EDO 2015
fotogalerie vycházky a výlety, Den snů v živelné krajině; Besedy EDO
Záznamy besed EDO 24-26.4. 2015:
Stanislav Komárek: Cultura – vzdělávání krajin a vzdělávání lidí | Jiří Sádlo: Suburbie, domov můj | David Storch: Krajina není! Aneb proč je krajinná ekologie tak strašně nudná? | Josef Jařab: Ralph Waldo Emerson a jeho příroda | Zdeněk Pinc: Domov – krajina, kterou nosíme v sobě. | Jan Tábor: Krajina jako touha a iluze | Petra Hanáková : České moře – imaginární prostor, do kterého se promítají národní touhy a frustrace |Petr Pokorný: Místa, která mají kule | Zdeněk Kratochvíl : Krajina nás obklopuje co nás obklopuje je nadlidské | Martin Škabraha: Babička, matka, macecha – krajina českého filmu | Václav Bělohradský: O výrokových krajinách | Pavel Barša: Evropa a muslimové |Alena Wagnerová: Sidonie nádherná aneb o smyslu bezúčelnosti | Jiří Zemánek: O kosmologické dimenzi krajiny a „novém příběhu“ vesmíru podle Thomase Berryho a Briana Swimma | Alena Oberfalzerová: Tradiční vztah mongolských nomádů k přírodě a rodnému kraji a současné proměny ve společnosti
Záznamy Ekovečerů:
Josef Ptáček: Zahrady a parky, 28.1.2015
Tomáš Grim: Proč nemají ptáci rádi přírodu a stěhují se do měst? 19.2. 2015
Jan K. Čeliš: Barokní komponovaná krajina na Jíčinsku 27.10.2015
Ondřej Fous: Století zahradníka v obrazech 7.11.2015
Martin Škabraha, Václav Bělohradský: Vyhnáni do ráje 19.11.2015

EDO 2014
fotogalerie vycházky a výlety, besedy a jarmark
Záznamy besed EDO 25-27.4. 2014:
Stanislav Komárek: Vzdor v přírodě a ve společnosti | Jiří Sádlo: Negři a křídlatka | David Storch: Co dělat | Cyril Höschl: Bedřich Smetana – choroba a tvorba | Zdeněk Pinc: Sounáležitost a problém morální teologie ve 21. Století | Daniel Frynta: Stav Noemovy archy | Milena Bartlová: Dlouhodobě udržitelný vzdor českých husitů | Jiří Pehe: Jiří Pehe: Vzdor vůči nesmyslnosti je podstatou lidské svobody | Jmenuji se Drtikol: Jan Němec, Jiří Holna, Michal Macků | Václav Bělohradský: Vzdorující zástupy, povolné společnosti | Jiřina Šiklová: Má cenu vzdorovat nebo to vzdát? | Alternativní obrazy světa v politice
Záznamy Ekovečerů:
Zdeněk Sendler: Parky a zahrady – naše, pro vás, o nás, jejich, 28.1.2014
Jan Turek: Člověk v eneolitu, 25.2.2014
Lenka Křesadlová: Příběh krajinářského parku v okolí Nových Zámků 7.10.2014
Martin Reiner: Básník Ivan Blatný 18.11.2014

EDO 2013
recenze besed | znělka

EDO 2012
recenze besed | znělka | rozhlasový spot