PROGRAM 2018 | stručný program (PDF) | facebook | použijte banner (děkujeme)

co jsou EDO? | nahrávky z některých starších ročníků | podpořte EDO

 

28. ročník festivalu
Společná porada o našem světě.

Stále častěji kolem sebe slyšíme, vidíme a cítíme projevy ohromné lidské moci,která má schopnost stále výrazněji a rychleji přetvářet podobu světa, ve kterém společně žijeme. Rychle měníme podobu naší planety, podobně jak to po staletí před tím dělaly pouze geologické síly. Tento úspěch lidí je vykoupen celou řadou zásadních proměn světa a často ohrožením jeho obyvatel. Společná porada o tom, jak se v této situaci orientovat, porozumět jí, domluvit se a přežít.

Spolupracující organizace

Statutární město OlomoucMuzeum umění Olomouc – Divadlo hudby | Krištof Kintera a Kultivar Design Studio | Výstaviště Flora Olomouc |  Technické služby města Olomouce, a.s.Rodinné centrum HeřmánekSpolek Udržitelný Palacký a Katedra rozvojových studií | Česká společnost ornitologická a Moravský ornitologický spolek | Pavučina – síť středisek ekologické výchovy

Záštitu festivalu poskytli:

Antonín Staněk, primátor Statutárního města Olomouce

Jako vysokoškolský pedagog velmi oceňuji environmentální vzdělávání, které pro školy i širokou veřejnost vykonává námi založená o.p.s. Sluňákov. Obdivuji, jak se po dlouhá léta rozvíjela z nevládního hnutí do uznávané vzdělávací instituce. Ekologické dny Olomouc existují již 28 let a myslím si, že nejsem jediný Olomoučan, který má s jarem spojený tento festival. Velmi oceňuji dlouhodobou veřejnou kampaň k nakládání s odpady a právě na festivalu je velká část programu Ekojarmarku věnovaná tomuto důležitému problému. Lidé, kteří jezdí na diskuse EDO, patří podle mě ke špičce našich odborníků, kteří skvěle umějí popularizovat nejaktuálnější vědecké poznatky z přírodních i společenských věd. Rád uděluji festivalu EDO 2018 svou záštitu.

 

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

O aktivitách Sluňákova jsem se doslechl z pochvalných reakcí řady lidí, ještě před tím, než jsem se stal hejtmanem. V létě minulého roku jsem navštívil sídlo Sluňákova v Horce nad Moravou s panem ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Oba jsme ocenili způsob, jak lidé z této nevládní organizace oslovují veřejnost, byli jsme překvapeni, jak pestrá a koncepční je jejich činnost. Na festival Ekologické dny Olomouc se sjíždějí lidé nejen z Olomouckého kraje, ale také z celé ČR i ze Slovenska. Rád poskytuji těmto aktivitám svou osobní záštitu.

 

Reference

Cyril Höschl, psychiatr, ředitel Národního ústavu duševního zdraví

Ekologické dny v Olomouci jsou pro mne vždy mimořádným zážitkem … Atmosféra EDO je  neopakovatelná, osvěžující, inspirující …  Vždycky se tam těším,  o Sluňákovu ani nemluvě.

Václav Cílek, geolog

Na Ekologických dnech bylo nejzajímavější, že se tam skoro nedalo dýchat, protože kdykoliv jsem tam přišel, tak sál byl plný a ještě lidé různě postávali v uličkách. Kdyby to bylo jednou, ale bylo to pravidelně. Vlastně si nevzpomínám, na žádnou jinou environmentální akci, kde byl podobně velký a setrvalý zájem publika.

Václav Bělohradský, publicista, veřejný intelektuál

Ekologické dny Olomouc jsou místem dialogu jakých je, nejen v naší zemi, ale v celé Evropě, málo. Přispějme k tomu, aby takové „místo pravého dialogu“ dále trvalo a rozšiřovalo se. Závisí na tom mnoho dobrého v tomto nedobře začínajícím století.

Tomáš Kočko a orchestr (hudebník):

Ekologické dny Olomouc znám ze všech stran. Jako dobrovolný brigádník, co nadšeně pomáhá dobré věci a staví na Horním náměstí stánky pro budoucí jarmark, jako muzikant, který na témže místě hraje pro fajné lidi svou muziku i jako vděčný posluchač přednášek a debat tu v Divadle hudby, tu v Arcidiecézním muzeu, které jsou pro mě osvěžující duchovní krmí, za kterou vždycky rád do Olomouce zas a znova přijedu. EDO a Olomouc jsou pro mě synonymem!

Stanislav Komárek, biolog a filosof

„Od roku 1990 se táhne už po čtvrt století série EDO, svým pouhým bytím protiřečící známé pesimistické tezi, že dobré věci jsou většinou křehčí a kratší než špatné. Jabloně je třeba pracně roubovat a okopávat, pýr roste sám, kde se mu jen vidí. … A proto bijme na poplach, aby tato jarní oáza pestrosti a nezávislosti v naší radostné skutečnosti ještě pár let přetrvala :-))))“

Hana Librová, socioložka

V seminárních diskusích se často vynoří student nebo studentka, který/která vyniká pozoruhodně nápaditým uvažováním. Mezi studenty-kolegy vyniká schopností dívat se na přetřásanou otázku z různých úhlů, včetně úhlů daných různými obory. Dovede uměřeně pochybovat a překvapivě zrale diskutovat. Když potom poznávám takovou rodící se odbornou osobnost blíž, často se ukáže, že je pravidelným návštěvníkem Ekologických dnů Olomouc. Je nesnadné rozlišit, co je příčina a co je následek. Ať tak či onak, chápu to jako nepřímou indikaci kvality a povahy této každoroční akce.

Vojtěch Novotný, biolog

Ekologické dny jsou už dlouhou dobu intelektuálně inspirativním setkáním roku, minimálně ve střední Evropě. Na rozdíl od mnoha běžných konferencí, specializovaných na jeden obor či téma, je zde možné slyšet často neotřelé názory a analýzy z mnoha oborů. Jde o velmi šťastný formát jenž zjevně vyhovuje i publiku, vždy početnému a často velmi zaujatému. Ekologické dny činí Olomouc každoročně zajímavější.