Neděle, 22. Duben 2018 10.00
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Václav Bělohradský: Interregnum – Mezivládí

Ocitli jsme se ve věku, o kterém starý kníže Fabrizio del Dongo v románů Gépard (a ve stejnojmenném filmu Viscontiho) říká, že je to „mezivěk“. Neznáme, co je řešením rozporů našeho věku globalizace, ale víme, co řešením být nemůže. Například nelze řešit problémy globalizace znovunastolením těch forem pořádku, jejichž jádrem byla hierarchizace, centralizace a reteritorializace (oddělení vlastního teritoria od teritoria cizího): hierarchie, centra a zdi kolem našeho území jsou součástí problémů, ne jejich řešením. A není ani možné formulovat nějakou celkovou alternativu k systému, v němž žijeme: současný postkapitalismus připouští jen změť změn založených na místních bojích proti privatizaci commons, jako jsou naše geny, oceány, voda, vzduch, kultura, internet, ale ne změnu systému jako celku. A musíme se také smířit s tím, že volby jsou beznadějně zastaralá instituce, že přestaly fungovat jako způsob ustavování legitimních vlád, že nic nevyřeší, protože problémem je kvalita konsensu. Volby přinášejí dnes dvě rozhodující hrozby: zaprvé zvolená moc je předmětem nereálného očekávání (lid si přeje zásadní změny!), nechce proto respektovat dělbu moci, jako například v Polsku nebo Maďarsku, kde se formují neliberální demokracie, osvobozené od svěrací kazajky právního rámce demokratického a ekonomického pořádku. Zadruhé volby vyžadují stále větší investice, takže jsou černou dírou, kudy do demokracie vstupuje korupce, jak dnes tragicky připomíná obvinění prezidenta Sarkozyho.  Je nějaká cesta z interregna? Budeme o tom společně uvažovat.