Neděle, 23. Duben 2017 15.00
Muzeum moderního umění – Mozarteum

Pavel Barša: Konspirační teorie a globalizace

Teorie spiknutí dovádějí do krajnosti podezření, že realita není taková, jak se jeví – že ji někdo ve skrytu manipuluje. Není náhoda, že „Protokoly siónských mudrců“ vznikly v době, kdy byla formulována první psychiatrická definice paranoii – tedy na přelomu 19. a 20. století, v době vrcholícího zápasu evropských velmocí o rozdělení světa, který zároveň podnítil vznik nového literárního žánru, v jehož centru stojí spiknutí – špionážního románu. Evropa té doby se ocitla ve víru toho, co historikové někdy nazývají první globalizací. Stále širší společenské vrstvy byly vytrhávány z tradičního způsobu života a vydávány na pospas silám trhu. Samozřejmé jistoty se hroutily. Vykořeňovaní lidé hledali vysvětlení, které by neosobním silám, jimž byli vystaveni, dalo tvář, a za anonymními procesy odhalilo záměr. Potřeba a obliba konspiračních teorií roste kdykoliv, kdy lidé mají pocit, že přestávají rozumět a věřit tomu, co se kolem nich děje, a jsou vystaveni globálním silám mimo jejich kontrolu.