Sobota, 22. Duben 2017 16:30
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Jan Zrzavý, David Storch: Jak se dělá evoluce, labyrintem evoluční biologie

Poznatek, že život na Zemi má své dějiny, že organismy se postupně vyvíjejí a že jim můžeme porozumět právě pomocí znalosti jejich historie, je jedním z pilířů moderní vědy. Jak ale tohle všechno víme? Jak lze poznávat historii života, ztracenou v hluboké minulosti, z níž se zachovaly kromě pár zkamenělin právě jen ty současné organismy? Evoluční myšlení se v posledních desetiletích zásadně změnilo. Dnešní evoluční biologie není spekulativní disciplína mudrující, jestli se organismy vyvíjejí směrem ke stále dokonalejším formám a zda je přirozený výběr tím jediným mechanismem vývoje. Darwinova teorie je sice pořád jejím základem, ale evoluční teorie je mnohem rozsáhlejší, zajímavější a v mnohém ohledu překvapivější, než si většina lidí myslí. Díky moderním experimentálním technikám se učíme rozumět vztahu genů a těl a pochopili jsme nejrůznější konflikty a hry, které probíhají uvnitř organismů i mezi nimi. Díky exaktním postupům, pomocí nichž rekonstruujeme hodnověrné „stromy života“, jsme se naučili vystopovat průběh evolučních událostí a často dokážeme vyvodit, jak vznikají nové tělní plány i způsoby života. Máme představu o evoluci biologické rozmanitosti a o tom, co se skrývá za vznikem a zánikem druhů. Tato kniha je o biologické evoluci, ale především o tom, jak jí poznáváme. Ukazuje evoluční biologii jako dynamický vědní obor, který nemá problém se začleněním nově objevovaných biologických jevů a který nám umožňuje rekonstruovat a pochopit detailní historii jednotlivých skupin organismů s jejich unikátními evolučními novinkami. Máme tak jedinečný nástroj, jak se vyznat v živých bytostech i sami v sobě – a zároveň spoustu zásadních věcí pořád nevíme.