Neděle, 23. Duben 2017 18.00
Muzeum moderního umění – Mozarteum

Ladislav Miko, Ivo Vicena, Petr Martan, Karel Matějka: Případ Šumava: manipulace s přírodou, lidmi a divočinou?

Jedni chtějí divočinu, svobodu pro vše živé v ní a aspoň pár míst na mapě ČR, kde má příroda prostor pro člověkem neovlivňované dění, které je také vhodným řešením kůrovcové kalamity. Druzí vidí ohrožení svobody člověka z důvodů manipulace a překrucování faktů, znemožnění lidem v divočině pobývat a dokonce umírající přírodu ponechanou napospas škůdcům. Obě skupiny chodí stejnou přírodou, mnoho let, fotí ji, studují expertízy a podporují svá stanoviska. Problém je, jak rozdílně si dostupné informace, fakta a mýty vykládají. Šumava a lidé v ní a okolo ní jako příklad dlouhodobých veřejných sporů. Jde o nedorozumění, nesouhlas, manipulaci, lež, … a nezůstává nakonec příroda pozapomenuta stranou?

Besedu moderuje Martin Dokupil Škabraha.