Pátek, 28. Duben 2017 15.30
autobusové nádraží tržnice

Pavlína Kalábková: Pravěká pevnost Rmíz u Laškova

a mohylová pohřebiště na Křemeli u Náměště na Hané.

Terezské údolí mezi Náměštěm na Hané a Laškovem je olomoučanům a milovníkům přírody jistě dobře známé. Tentokráte se na ně podíváme z výšky – z hřebene kopců, které jej vytváří. Tato místa si vybrali již pravěcí lidé, kteří zde zbudovali svá sídla a pohřbili své mrtvé. Komentovaná prohlídka několika pozoruhodných archeologických nalezišť a návštěva nejvýznamnějších z nich – hradiště z pozdní doby kamenné a doby bronzové a dva mohylníky. Ukázka reliktu pravěké kulturní krajiny, která se v našem prostředí zase tak často nezachovává. Doprovázeno obrazovými ukázkami nálezů a archeologickým výzkumem odkrytých terénních situací.

Předpokládaný návrat 19.00. Na výlet je nutno se do 15. 4. přihlásit na emailu , případně na tel. 585 378 345.