Pondělí, 3. Duben 2017 - Pátek, 5. Květen 2017
DDM Olomouc

Poznej a chraň – Korunování

Jsou všudypřítomné, dávají nám jídlo i přístřeší. Chrání nás před spalujícím sluncem i silným deštěm. Některé jsou tu již stovky let. Člověk k nim může bez obav vzhlížet. Jsou to opravdoví králové. Stromy…

Do soutěže přijímáme práce všech technik zaměřené na stromy ve všech jejich podobách.

Úkolem účastníků je zachytit libovolnou dřevinu jako součást okolí, jako jedince nebo její část.

Soutěžní kategorie:

mateřská škola, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, střední škola, kolektivní dílo a tematické soubory.

U každé práce uveďte jméno, věk a adresu autora (případně adresu školy) a kontakt na vyučujícího (e-mail),

tyto údaje jsou důležité pro kontaktování oceněných autorů.

Práce zasílejte do 24. března 2017 na adresu:

DDM Olomouc, OPřV, tř. l7. listopadu 47, 771 74 Olomouc.

Výstava oceněných prací v galerii DDM, tř. 17. listopadu 47 od 3. 4. do 5. 5. 2017.

Vernisáž výstavy spojená s oceněním nejlepších prací proběhne ve středu 5. 4. 2017 v 16:00 v galerii DDM. Soutěžní práce poštou nevracíme. Po domluvě si lze práce osobně vyzvednout od 15. 5. do konce školního roku.

Akci finančně podporuje statutární město Olomouc.