Pátek, 20. Duben 2018 19.30
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Zdeněk Sendler: Park a hřbitov Břežany

Člověk vstupuje do krajiny různě. I v antropocénu lze hledat způsoby ovlivnění krajiny, které jsou citlivé, inspirativní, se snahou vytvořit příjemné přátelské prostředí, reagovat na historii osídlení, obce. Přes Kelty, Slovany až po křesťanství. Nový břežanský hřbitov je bezesporu mírně netradičním krajinářským počinem. Nejedná se o solitér, je součástí komponované proměnlivé krajiny, která navazuje na stávající zástavbu, na pole, na Břežanské údolí. Ve výsledku by měl představovat místo setkávání a odpočinku – a to nejen toho posledního. Zdeněk Sendler zvítězil v soutěži na zhotovení územní studie budoucí podoby areálu Výstaviště Flora, v rámci územní studie je nastíněn i názor na širší kontext území včetně navazujících parků. Vítaná příležitost se hosta zeptat i na místní parky jen týden před konáním Jarní Flory Olomouc 2018.

Přidejte se k události na Facebooku.