Úterý, 1. Květen 2018 09.00
Horní náměstí Olomouc

Olomouc třídí odpad

Město Olomouc se pravidelně umísťuje na prvních místech soutěží v kvalitě třídění odpadů. Dlouhodobou veřejnou kampaň o smyslu třídění společně již několik let zajišťují: Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Technické služby města Olomouce, a.s., zabezpečující svoz komunálních odpadů a provoz dotřiďovací linky, překladiště a sběrných dvorů, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., nabízející vzdělávací programy, EKO-KOM, a.s., společnost provozující celorepublikový systém sběru, recyklace a využití obalových odpadů.

Vyhlášení výsledků soutěže „Volá tapír, třiďte papír“: Již tradiční soutěž pro olomoucké školy ve sběru papíru s atraktivními cenami pro nejlepší třídy a jednotlivce.

Technické služby města Olomouce, a. s.: Prezentace společnosti pro veřejnost vč. odpadářské techniky „k osahání“, hravé třídění odpadů, (nejen) popelářský kvíz, odpady v číslech a faktech. www.tsmo.cz
Sluňákovský stan: Aktivity pro rodiče a děti, včetně třídění odpadů.

EKO-KOM: Barevné dny Velký zábavný program o třídění a recyklaci odpadů s řadou atrakcí, her a soutěží pro děti a rodiče. Pořádají Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. (www.ekokom.cz / www.jaktridit.cz) a Olomoucký kraj.

 

Kolektivní systém Ekolamp zpětný odběr vysloužilých osvětlovacích zařízení. Znovu je tak možné pro další výrobu použít téměř 100 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. Na stánku budou informační a propagační materiály, interaktivní forma ukázky způsobu sběru, svozu a zpracování, resp. vlastní recyklace. Vědomostní soutěže pro děti. Drobné dárky. Vystaveny budou sběrné nádoby, které jsou k dispozici v obchodech, na úřadech, ve školách, firmách apod. Pořádá: Kolektivní systém EKOLAMP s.r.o. Společnost zajišťuje zpětný odběr osvětlovacích zařízení – především úsporných žárovek, lineárních trubic, LED žárovek, výbojek apod.

ECOBAT s.r.o. Baterky do koše nepatří, přineste je k nám! Proč je třídit a kde je odevzdat se zábavnou formou dozvíte právě na našem stánku. Navíc můžete získat krabičku ECOCHEESE na třídění baterií v domácnosti.