Neděle, 23. Duben 2017 13.30
Muzeum moderního umění – Mozarteum

Václav Žák: Nesamozřejmost nároku na pravdivost médií

Strukturu médií určuje politický systém. V případě USA se žurnalistika vyvíjela ve střetu Josepha Pulitzera (1847–1911) a Williama Randolpha Hearsta. V roce 1882 Pulitzer koupil New York World, ztrátové noviny od Jay Goulda, jednoho z významných „loupeživých baronů“ té doby. Pulitzer z nich udělal bulvár. Příběhy, skandály, senzace. Získal známou investigativní žurnalistku Nellie Bly. V roce 1895 World začal tisknout nesmírně populární The Yellow Kid, comics Richarda Outcalta, první novinový comics tištěný v barvě. Pod Pulitzerovým vedením vzrostl náklad z 15000 na 600000, čímž se World stal největšími novinami v zemi. V roce 1895, William Randolph Hearst (1863-1951) koupil konkurenční New York Journal, což vedlo k nemilosrdné válce o čtenáře. Nařídil editorům, že titulky musí veřejnost „kousat jako buldok“. Zápas s Hearstem, zejména pokrytí španělsko-americké války, ve kterém se na pravdu a žurnalistickou etiku nebral vůbec žádný ohled, se posléze začal označovat jako “yellow journalism”. Noviny se naprosto nepokrytě angažovaly v politice, Hearst se chlubil, že byl schopen donutit Kongres, aby vyhlásil Kubě válku. Důležitost sporu Pulitzera s Theodorem Rooseveltem a J.P. Morganem o skandál okolo “Panama papers”. Pulitzer napsal v roce 1902, že chce zajistit, aby se žurnalistika stala jedním z velkých intelektuálních povolání. V roce 1912 věnoval 2 miliony dolarů Vyšší škole žurnalistiky při Kolumbijské univerzitě. Později vnikla i Pulitzerova cena