Čtvrtek, 13. Duben 2017 - Středa, 30. Srpen 2017
Muzeum moderního umění – Trojlodí

Fascinace skutečností

Hyperrealismus jako reakce na uměleckou manipulaci se skutečností? S kořeny v šedesátých letech dvacátého století a pověstí revolucionáře na baštách dokonale mimetické, radikálně realistické malby, je hyperrealismus snad jejím posledním trvale dráždivým elementem. Je totiž přímo spojen s revoltou vůči dobově vůdčím uměleckým tendencím, na straně jedné neo-avantgardním variantám minimalismu, abstraktního expresionismu, konceptuálního umění, případně instalace, na straně druhé (nejen) ideologicky podmíněnému realismu. Jeho zaměření, oproti pop-artu obnovující hodnotu obrazu, bylo od počátku strategicky spojeno s fotografií a technickým viděním, jehož však nejen využívá, ale také je problematizuje. Zdá se proto, že hyperrealismus zosobňuje principy současné (post-) postmoderní kultury – je spíše pojmem, než stylem, úzce spjatým s filosofickým zázemím a právě filosofická reflexe je pro něj příznačná.

Na rozdíl od soustavné západoevropské a americké pozornosti, jejímž výsledkem je řada přehledových či tematických expozic (mj. ve vídeňském MUMOKu, 2010; v Budapešti 2011), byla hyperrealismu na české scéně věnována hlubší pozornost jen při několika příležitostech (Alšova jihočeská galerie, 1992; Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeská galerie v Plzni, 2002-2003). Svou roli sice sehrály monografické výstavy vybraných představitelů zejména první generace (Zdeňka Berana, Bedřicha Dlouhého, Pavla Nešlehy a Theodora Pištěka), přehlídka, která by toto téma systematizovala, do jeho rámce vřadila autory dalších generací (Zdeněk Daněk, Pavel Holas, Adam Kašpar, Adolf Lachman, Hynek Martinec, Jan Mikulka, Michal Ožibko, Zdeněk Trs, Pavel Vašíček, Vladimír Véla ad.), respektive vytvořila potřebné teoretické zázemí, však stále chybí. Cílem olomoucké výstavy je právě toto nabídnout.