Sobota, 22. Duben 2017 19.30
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Petr Lešek, Jakub Potůček: Deset let nízkoenergetického domu v Horce: úspornost a architektura

K čemu je dobrý architekt? Co je to architektura? Jak si rozumí energetická úspornost a architektura? Je rozdíl mezi ledničkou a domem? A mezi žárovkou a městem? Petr Lešek se pokusí, na příkladech domů navržených Projektil architekty, vysvětlit pojmy, které rozhodují o tom, v čem žijeme, ale o které se téměř nikdo nezajímá.

Architektura jako manipulace s prostorem

Architektura (už ze své podstaty) zásadním způsobem přetváří nebo převrstvuje krajinu, či městský prostor, k čemuž má své logické, praktické, existenciální nebo jiné důvody. Zabývat se všemi pohnutkami, které ji k tomu vedou, ovšem nemá smysl, neboť v krátkém časovém úseku, který je přednášce vyměřen, to není možné. Pohled bude proto zaměřen na dva hlavní způsoby práce s prostorem, který architektura během uplynulého století užívala nejčastěji. Prvním z nich je pozitivní manipulace, díky níž mohly vzniknout vysoce hodnotné urbanisticko-architektonické celky, v nichž se odráží jak vysoké ambice těch, kteří stáli u jejich zrodu, tak vysoká přidaná hodnota související třeba s hledáním ztracené identity či jen prosté konání blaha ve prospěch obce. Druhou metodu samozřejmě představuje přesný opak té první, kterou bychom mohli logicky pojmenovat negativní, avšak příhodnější pro ni je jméno účelová manipulace. Ta nutně neznamená absenci kvalit, ovšem, jak si ukážeme, univerzálně akceptovatelné hodnoty mají v její souvislosti setrvale klesající tendenci.