besedy EDO

centrum Sluňákov - Horka nad Moravou

UBYTOVÁNÍ NA SLUŇÁKOVĚ PO DOBU BESED

Pro návštěvníky programu EDO je připravena možnost

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Stanislav Komárek: Doba postfaktická

Latinské slovo „factum“ znamená něco učiněného, v typickém případě námi: pan Vaňous faktum není, jeho krevní tlak ano – jedná se o něco, co jsme svým měřením, v laboratoři

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Kateřina Sam: Manipulace potravních sítí v tropických lesích

Napínavou hru na schovávanou – přesně takovou často hraje kořist s predátory. Ruleta života a smrti je neúprosně

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

David Storch: Poroučíme přece jen větru a dešti? Vztah lidí a přírody v antropocénu.

Člověk je vládcem přírody. Člověk je součástí přírody a nevymaní se z jejích zákonitostí. Člověk bojuje s přírodou

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Cyril Höshl: Placebo – podvod nebo užitečný nástroj?

Placebo je medikament bez obsahu farmakologicky účinné látky. Výraz pochází z latinského placebo Domino in regione vivorum a původně tak byli ve Francii označování

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Jan Zrzavý: Všechno je jen manipulace

Pro biologa není nic překvapivého na objevu, že lidská společnost stojí na manipulaci jedněch druhými (a naopak, akorát že někomu se to daří a jinému ne). U zvířat je to

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Zdeněk Kratochvíl: Staré dobré mýty a stará dobrá fakta

Dva prototypy manipulace: sofistický a platónský. U obou jsou základem manipulace emoce, s nimiž se pracuje účelově racionálně. Sofistický způsob aspoň ruší pokrytectví,

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Jan Zrzavý, David Storch: Jak se dělá evoluce, labyrintem evoluční biologie

Poznatek, že život na Zemi má své dějiny, že organismy se postupně vyvíjejí a že jim můžeme porozumět právě

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Jan Romportl: Velká data velkého bratra

vs. malá špehýrka malé domovnice. Přednášející se nejdříve pokusí posluchače vyděsit nástinem toho, co dnes představují Big Data (záměrně při tom bude používat idiomu “Big

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Petr Lešek, Jakub Potůček: Deset let nízkoenergetického domu v Horce: úspornost a architektura

K čemu je dobrý architekt? Co je to architektura? Jak si

>>
Muzeum moderního umění – Mozarteum

Václav Bělohradský: Trumpoty s postpravdou

Tradiční nedělní rozprava s pravidelným hostem EDO. Předpona „post“ sehrála důležitou roli v sebereflexi dvacátého století, před adjektivem „industriální“ ohlašovala zlom ve

>>
Muzeum moderního umění – Mozarteum

Václav Žák: Nesamozřejmost nároku na pravdivost médií

Strukturu médií určuje politický systém. V případě USA se žurnalistika vyvíjela ve střetu Josepha Pulitzera (1847–1911) a Williama Randolpha Hearsta. V roce 1882 Pulitzer koupil

>>
Muzeum moderního umění – Mozarteum

Pavel Barša: Konspirační teorie a globalizace

Teorie spiknutí dovádějí do krajnosti podezření, že realita není taková, jak se jeví – že ji někdo ve skrytu manipuluje. Není náhoda, že „Protokoly siónských mudrců“ vznikly

>>
Muzeum moderního umění – Mozarteum

Petr Hora Hořejš: Boháč, co se rozdal

Arch. Josef Hlávka jako příklad manipulativní interpretace dějin. Už více než století bychom se mohli i měli pyšnit mužem edisonovské pracovitosti a invence, jakož

>>
Muzeum moderního umění – Mozarteum

Ladislav Miko, Ivo Vicena, Petr Martan, Karel Matějka: Případ Šumava: manipulace s přírodou, lidmi a divočinou?

Jedni chtějí divočinu, svobodu pro vše živé v ní a aspoň pár míst na mapě ČR, kde má příroda prostor pro člověkem

>>
Rodinné centrum Heřmánek

Až umřu, vysaďte na mě třešeň…

Proč mluvit o smrti, která je společenské tabu? Proč ne! Seminář. Proč mluvit o smrti, která je společenské tabu? Proč ne! Uvědomění si konečnosti v některém „zítra“ dává sílu

>>

putování krajinou EDO

ZOO Olomouc

Kalahari, pravá tvář divoké přírody – Den Země v ZOO

Tradiční akce v rámci oslav Dne Země v ZOO Olomouc, letos motivovaná faunou nově vznikajícího pavilonu olomoucké zoologické zahrady. Hravá ukázka nejzajímavějších druhů

>>
centrum Sluňákov - Horka nad Moravou

Hliněné omítky v praxi

Hliněné omítky jsou starý a znovuobjevený materiál, který se stále více používá v profesionálním i svépomocném stavebnictví. Nabízíme vám workshop, na kterém si hliněné

>>
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov Horka nad Moravou

Vítání ptačího zpěvu v domu přírody

Jarní procházka areálem Domu přírody Litovelského Pomoraví kolem rybníčků, tůněk a řeky a v jejím průběhu povídání

>>
autobusové nádraží tržnice

Pavlína Kalábková: Pravěká pevnost Rmíz u Laškova

a mohylová pohřebiště na Křemeli u Náměště na Hané. Terezské údolí mezi Náměštěm na Hané a Laškovem je olomoučanům a milovníkům přírody jistě dobře známé.

>>
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov Horka nad Moravou

Kvákání v Domu přírody

Den, kdy se u nás zastaví obojživelníci při své náročné cestě ze zimovišť do vodních tůní, jezer, rybníků a nádrží.

>>
sraz autobusové nádraží Tržnice

Lenka Křesadlová: Putování za kouzlem kroměřížských zahrad OBSAZENO

aneb pět století zahradní kultury. Již v 16. století se u sídla Olomouckých biskupů v Kroměříži nacházela pod zámkem

>>
sraz autobusové nádraží Tržnice

Jakub Potůček: Litomyšl – už zase? OBSAZENO

Přesně tak. Litomyšl totiž neusnula na vavřínech a špičkovou architekturu neustále podporuje. Nastal tak ideální čas vypravit se do tohoto malebného historického sídla

>>
sraz u kostela sv. Mořice - ul. Opletalova

Noc slavíků

Procházka do světa, kde si prožitek nejde zaplatit. Jde totiž o to, co si zrovna myslí slavíci. První máj je nejlepší čas pro romantickou večerní vycházku za zpěvem slavíků. Není

>>
sraz most – Martinova ul. – Olomouc-Řepčín

Ranní ptačí koncert

Ranní vycházka za pozorováním ptáků a poslechem jejich hlasů. Ukázka odchytu ptáků a kroužkování. Ukončení po osmé hodině u koupaliště Poděbrady. Vede Kateřina

>>

výstavy EDO

Galerie Caesar

Evidentně na hraně – Jakub Čuška / Samuel Kollárik – obrazy

Vernisáž: 4. 4. od 18 hodin. Jakub Čuška (1989), v letech 2011–2014 studoval PdF UP Olomouc (Výtvarná tvorba pro ZUŠ), od roku 2014 student ateliéru malby u prof.

>>
DDM Olomouc

Poznej a chraň – Korunování

Jsou všudypřítomné, dávají nám jídlo i přístřeší. Chrání nás před spalujícím sluncem i silným deštěm. Některé jsou tu již stovky let. Člověk k nim může bez obav vzhlížet. Jsou to

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Blanka Lamrová: Zlom epochy 1989

Blanka Lamrová zachytila svým fotoaparátem převratné politické události roku 1989. Díky jejím černobílým fotografiím si můžeme připomenout mimo jiné dnes již

>>
Muzeum moderního umění – Trojlodí

Fascinace skutečností

Hyperrealismus jako reakce na uměleckou manipulaci se skutečností? S kořeny v šedesátých letech dvacátého století a pověstí revolucionáře na baštách dokonale mimetické,

>>

Ekojarmark

Horní náměstí Olomouc

Ekojarmark

Tradiční řemesla, programy pro rodiče s dětmi, nevládní organizace, informace o životním prostředí, divadlo pro rodiče s dětmi na nádvoří radnice, výstavy, kulturní programy, životní alternativy a pestrost, odpady: Olomouc třídí odpad, biodiverzita přírody a lidských přístupů k ní, pohled na Olomouc z radniční věže.

>>
Horní náměstí Olomouc

Olomouc třídí odpad

Město Olomouc se pravidelně umísťuje na prvních místech soutěží v kvalitě třídění odpadů. Dlouhodobou veřejnou kampaň o smyslu třídění společně již několik let zajišťují

>>
Horní náměstí Olomouc

Workshop udržitelná domácnost

Alexandra Martina Běhalová, Tereza Štegrová / Projekt Tiny Life. Přihlášky včas přímo na Ekojarmarku nebo předem na email: , účast max. 20 účastníků.

>>
Horní náměstí Olomouc

Koncert EDO 2017

10.00 Tomáš Kočko & Orchestr

12.00 Žamboši

13.00 Marshall Malinovsky

14.00 Ivan Hlas Trio

15.30 Živé Kvety

17.00 Lanugo

18.30 Korben Dallas

20.00 Luboš Pospíšil & 5P

Svobodný koncert pro vnímavé posluchače skvělé (téměř ☺) nezávislé muziky, která Vás vezme na procházku náměstím, vyžeňte se ze svých domovů a přijďte si to společně užít. V případě špatného počasí se koncerty uskuteční v U klubu Olomouc u Leoše Friedla. Koncert zvučí František Petřík, Sound of Innovation.

Horní náměstí Olomouc

Poznej město jinak. Pragulic Olomouc

Průvodcem města se pro Vás stane na zhruba hodinu a půl člověk, který na olomouckých ulicích opravdu žil a zná jejich příběhy pro většinovou společnost skryté. Průvodci ukáží

>>
Horní náměstí Olomouc

Divadlo Víti Marčíka: Sněhurka a sedm trpaslíků, Šípková Růženka

Divadlo pro rodiče s dětmi. 11:00 Sněhurka a sedm trpaslíků, 13.00 Šípková Růženka

>>
sraz u kostela sv. Mořice - ul. Opletalova

Noc slavíků

Procházka do světa, kde si prožitek nejde zaplatit. Jde totiž o to, co si zrovna myslí slavíci. První máj je nejlepší čas pro romantickou večerní vycházku za zpěvem slavíků. Není

>>