besedy EDO

centrum Sluňákov - Horka nad Moravou

Ubytování na Sluňákově po dobu besed

Pro návštěvníky programu EDO je připravena možnost

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Stanislav Komárek: Blázníme s dobou?

aneb Valčík na rozloučenou. Jaké duševní obtíže přináší jedna každá éra antropocénu?  Proč má každá doba své způsoby šílení? A které jsou ty příznačné pro současnost?

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Jan Romportl: Life 3.0 a další vyhlídky umělé inteligence

Přijměme nyní nepatrně zjednodušující (a biology patrně dráždící) výklad vývoje života: jestliže Life 0.1 byl první výskyt života na Zemi, tak Life 1.0 jsou nejrafinovanější

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Zdeněk Sendler: Park a hřbitov Břežany

Člověk vstupuje do krajiny různě. I v antropocénu lze hledat způsoby ovlivnění krajiny, které jsou citlivé, inspirativní, se snahou vytvořit příjemné přátelské prostředí, reagovat na historii osídlení, obce. Přes Kelty, Slovany až po

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Jiří Sádlo: Příroda a přirozenost v nové krajině

Nová krajina je vázaná jednak kulturou v typické podobě, jednak ochranou přírody, což je taky typ kultury.  Kde jsou a čím se vyznačují místa mimo běžnou kontrolu majitelů

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Happy Farmers – předpremiéra dokumentárního filmu

Happy Farm, zeleninová ekofarma v jižní Francii, která je součástí buddhistického kláštera Plum Village, založeného Thich Nhat Hanhem, zenovým mistrem původem z

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Petr Pokorný: Archeologie antropocénu

Z evoluční biologie víme, že složité věci nevznikají naráz. Ani antropocenní situace nespadla hotová z čistého nebe. Vedla k ní dlouhá a klikatá cesta. Počátky můžeme hledat někdy

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Zdeněk Kratochvíl: Kde vzít útěchu pro život v antropocénu?

Poučení z menších předělů: archaické a klasické (myšlení, výtvarné zpodobování…); doba bronzová a doba železná (proměna pojetí poctivosti, zrod intelektuála v typu

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Eliška Fulínová (Luhanová): Lidský, až příliš lidský svět

Antropocén je spíš epistemologický než ontologický pojem: spíš nový způsob pohledu na skutečnosti tohoto světa než nová skutečnost. Mluvívá se o šoku z antropocénu; trochu

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Martin Dokupil Škabraha: Jak jsme bohatí?

Přírodní kapitál, práce přírody a prosperita bez růstu. Z pozic ekologické ekonomie se zamyslíme nad tím, odkud pochází naše bohatství a jakou roli hraje v jeho tvorbě příroda.

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

David Storch: Povaha změny

Žijeme v době rychlých změn společnosti i biosféry. Už od eocénu navíc lze pozorovat celkový úpadek světa. Můžeme se poučit z minulých změn, nebo je současná situace

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Václav Bělohradský: Interregnum – Mezivládí

Ocitli jsme se ve věku, o kterém starý kníže Fabrizio del Dongo v románů Gépard (a ve stejnojmenném filmu Viscontiho) říká, že je to „mezivěk“. Neznáme, co je

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Ľubica Lacinová: Geneticky modifikované organismy – jediná možná budoucnost?

Vědu dnes považujeme za exaktní aktivitu a předpokládáme, že vědec přistupuje ke svému bádání neosobně, bez subjektivních pocitů a očekávání. Rozvoj technologií

>>

putování krajinou EDO

Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov Horka nad Moravou

Vítání ptačího zpěvu v Domu přírody

Jarní procházka areálem Domu přírody Litovelského Pomoraví kolem rybníčků, tůněk a řeky a v jejím průběhu povídání

>>
sraz Dolní náměstí - morový sloup

Václav Dvořák, Jan Jeništa: Květena olomoucké architektury

Botanik Václav Dvořák a průvodce Jan Jeništa provedou zájemce ulicemi historického jádra Olomouce. Zopakují úspěšnou procházku, kdy upozorní na detaily,

>>
sraz autobusové nádraží Tržnice

Po stopách olomouckých popelářů

Exkurze na místo kam byste se asi jindy nevydali. Prohlídka překladiště odpadů a dotřiďovací linky Technických služeb města Olomouce, a. s., přes kterou prochází tříděný

>>
Rajská zahrada – Dům přírody Litovelského Pomoraví Horka nad Moravou

Upír na Koštofránku

Josef Váchal roku 1950? inspirován jičínskou legendou o upíru nakreslil barevnou kresbu s názvem Upír na Koštofránku. Podobným způsobem jičínský rodák Robert Smolík

>>
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov Horka nad Moravou

Kvákání v Domu přírody

Podvečerní vycházka za žabím koncertem a vodním životem tůní. Vezměte síťku a zkuste zalovit. Dozvíte se, co zajímavého jste ulovili a mnoho dalšího o životě žab

>>
sraz u kostela sv. Mořice - ul. Opletalova

Noc slavíků

Procházka do světa, kde si prožitek nejde zaplatit. Jde totiž o to, co si zrovna myslí slavíci. První máj je nejlepší čas pro romantickou večerní vycházku za zpěvem slavíků. Není

>>
sraz most – Martinova ul. – Olomouc-Řepčín

Ranní ptačí koncert

Ranní vycházka za pozorováním ptáků a poslechem jejich hlasů. Ukázka odchytu ptáků a kroužkování. Ukončení po osmé hodině u koupaliště Poděbrady. Vede Kateřina

>>

výstavy EDO

Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Skříňka Libuše Šlezarové

ráce z let 1974–2014. Sochařské a konceptuální dílo dlouholeté ředitelky DH Libuše Šlezarové (1953–2015) zná málokdo. Je rovněž příznačné, že ačkoli

>>

Ekojarmark

Horní náměstí Olomouc

Ekojarmark

Tradiční řemesla, programy pro rodiče s dětmi, nevládní organizace, informace o životním prostředí, divadlo pro rodiče s dětmi na nádvoří radnice, výstavy, kulturní programy, životní alternativy a pestrost, odpady: Olomouc třídí odpad, biodiverzita přírody a lidských přístupů k ní, pohled na Olomouc z radniční věže.

>>
Horní náměstí Olomouc

Olomouc třídí odpad

Aktivity a ukázky ke nakládání s odpady. Eko-kom: Barevné dny, Ecobat, s.r.o., Ekolamp, Technické služby města Olomouce, a.s, Vyhlášení soutěže: Volá tapír třiďte papír!

>>
Horní náměstí Olomouc

Divadelní společnost Koňmo: Vodnická pohádka

Takřka klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, přitroublým mlynářem, hodnou Bětuškou, zeleným vodníkem a opravdovým čertem, ve které se mlýnské kolo možná

>>