besedy EDO

Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Stanislav Komárek: Co žene vlka z lesa

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Jiří Sádlo: Pohyblivý domov – tuláctví a vztah k místu

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

David Storch: Vejdeme se sem?

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Jiří Přibáň: Vlastenci bez domova: Kritika politického existencialismu

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Eliška Luhanová: Do světa na zkušenou

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Filip Španiel: Intimní vnitřní krajina: Neurovědy a prožívání jáství

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Czaba Szaló: Migrace: Blízkosti, vzdálenosti, hranice

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Petr Sláma: Exodus aneb jak zvládnout vyhnanství

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Lucie Tučková: Mezi Francií a Petrkovem

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Václav Bělohradský: Oligarchie, populismus, demokracie

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Milena Bartlová: O feminismu pozitivně

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Pavel Barša: Evropa a její druzí

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Zora Hesová: Arabský svět v krizi

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Miroslav Bárta: Fenomén války a civilizace

>>

putování krajinou EDO

autobusové nádraží tržnice

Po stopách olomouckých popelářů

>>
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov Horka nad Moravou

Kvákání v Domu přírody

>>
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov Horka nad Moravou

Vítání ptačího zpěvu v domu přírody

>>
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov

Země snivců: Full Moon

>>
před hospodou U poutníka

Ján Kadlec: Kříž v krajině – alej a chrám na svatém Kopečku

>>
ul Legionářská – poblíž plaveckého stadionu

Martin Golec: Kulturní dimenze severní části Moravského krasu

>>
ul Legionářská – poblíž plaveckého stadionu

Jakub Potůček: Industriální Ostrava – dolní oblast Vítkovic

>>
sraz most – Martinova ul. – Olomouc-Řepčín

Vítání ptačího zpěvu

>>

Země snivců

Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov

Doris Windlin, Kateřina Rutherford: Výtvarná dílna: Škola vidění

>>
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov

Josef Ptáček: Fotografie krajinných detailů s architekturou.

>>

Žamboši v Rajské zahradě. Koncert

>>
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov

Země snivců: Full Moon

>>

výstavy EDO

Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov

Má vlast cestami proměn

>>
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Jana Peterková: Pohyby duše

>>
Galerie Caesar

Petr Bařinka: Obrazy, kresby, objekty, multimédia

>>
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov

Adam Dostál: Objevování

>>

Ekojarmark

Nádvoří olomoucké radnice

Buchty a loutky: Neposlušná kůzlátka, Žabák Valentýn

>>
sraz u kostela sv. Mořice - ul. Opletalova

Noc slavíků

>>

Ekojarmark

>>
Horní náměstí Olomouc

Koncert EDO 2016

9.30 Marshall Malinovsky

10.30 Kieslowski

12.15 Lesní zvěř

13.30 Zdeněk Bína

15.30 Lanugo

17.00 Květy

18.30 Oskar Petr Trio

20.00 Longital

Svobodný koncert pro vnímavé posluchače skvělé (téměř ☺) nezávislé muziky, která Vás vezme na procházku náměstím, vyžeňte se ze svých domovů a přijďte si to společně užít. V případě špatného počasí se koncerty uskuteční v U klubu Olomouc u Leoše Friedla. Koncert zvučí František Petřík, Sound of Innovation.

programy pro školy

Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov Horka nad Moravou

Popeláři v kalendáři – výstava dětských prací z výtvarné soutěže

>>
DDM Olomouc

Na křídlech fantazie, výstava prací dětí

>>
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov Horka nad Moravou

Dny Země na školách a pro školy

>>