Zdeněk Kratochvíl

Doc. Zdeněk Kratochvíl, PhD., se narodil roku 1952, od 1990 působí na katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze, přednáší také na FF UK. Zabývá se nejstarší filosofií, v níž hledá inspirace pro současné myšlení. Oblíbení autoři: Archilochos, Hérakleitos, Jan Evangelista, Friedrich Nietzsche, Jiří Sádlo. Oblíbené končiny: Praha, Jižní Čechy, Vysočina, Kyklady. Je ženatý, má dvě dospělé dcery. Na webu nabízí k volnému přístupu svoji pracovnu www.fysis.cz a nově taky velké pojednání o všem, co se od neolitu do raného 21. století událo na Kykladách a hluboce ovlivnilo naši kulturu – www.keros.cz, s mnoha fotografiemi a pramennými texty.