Zdeněk Kratochvíl

Doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr. se narodil v Brně v roce 1952. Od roku 1990 je členem Katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Přednáší také na FF UK. Zabývá se archaickou filosofií a vztahy mezi filosofií, přírodovědou, náboženstvím a uměním, a to jak v dobách vzniku těchto příležitostí, tak v naší aktuální situaci. Studoval na katolické teologické fakultě v Litoměřicích. V roce 1975 vyloučen z ideologických důvodů ze studia. Zaměstnán jako noční hlídač a topič, technický asistent Hydrobiologické laboratoře Botanického ústavu ČSAV, systémový programátor, autor FD ovladačů pro SAPI 1 R apod. Je autorem asi patnácti knih (například: „Hérakleitos – Délský potápěč k Hérakleitově řeči“, „Obrana želvy“, „Filosofie živé přírody“, „Mezi mořem a nebem – Odkaz iónské archaické vnímavosti“) a vlastních internetových stránek, kde je vítán každý, kdo nepřichází škodit: www.fysis.cz a www.presokratici.cz.