Cyril Höshl

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych se narodil v roce 1949 v Praze. V současnosti je ředitelem Národního ústavu duševního zdraví (dříve Psychiatrické centrum Praha) a profesorem psychiatrie na 3. lékařské fakultě UK v Praze. V letech 2007-2008 byl prezidentem Asociace evropských psychiatrů a v letech 2008-2009 prezidentem Evropské federace lékařských akademií. Do roku 2011 byl vice-prezidentem Vídeňské školy klinického výzkumu. Je ženatý otec dvou synů a dvou dcer. Mezi jeho odborné oblasti patří biologická psychiatrie, klinická psychofarmakologie, psychoneuroendokrinologie a lidská etologie. Je autorem a spoluautorem stovek vědeckých prací, knih a odborných i popularizujících článků v mnoha časopisech a novinách. www.hoschl.cz