Petr Martan

Petr Martan se narodil roku 1958 ve Vimperku, absolvoval Střední lesnickou školu v Písku (1979). Působil jako lesník, později jako vydavatel časopisu Myslivec a autor knih Jihočeské halali a Barok – zlatý věk myslivosti. Sepsal a vydal též sbírku básní a próz Ekopsyché (1997) a knihu Poselství přírodních národů (1998). Jako publicista a spisovatel literatury faktu je činný přes 30 let. Jeho knižně vydaná díla čítají 14 svazků a vyšly celkovým nákladem 47 000 kusů u nás i v zahraničí. Posledních deset let se specializuje na problematiku Šumavy, jíž věnoval knihy: Šumava umírající a ohrožená, Šumava krajina živitelka, Boubín v rukou státu, Suchá opona Šumavy, Lesnické principy, Za želenou oponu, Lesy českého státu. Je autorem scénáře slovenského dokumentárního filmu Zomierajú postojačky. Uvedenými díly souborně zdokumentoval šumavskou národní lesní katastrofu (2007–2013). Tím se zařadil mezi pokračovatele děl Karla Klostermanna, který kdysi popsal obdobnou šumavskou kalamitu (1868–1878) z pohledu lesnicko-sociálně-ekonomického. Petr Martan je poradcem v lesnictví a životním prostředí; ředitelem Komunity pro duchovní rozvoj, o. p. s., která se zabývá propagací lesnictví, legislativními iniciativami, historií totalitních režimů a vydavatelskou činností. Vystupuje proti přebujelé ochraně přírody a vyhlašování dalších národních parků. Je inciátorem dvou petic za záchranu zelených a vzrostlých lesů Šumavy (28 000 podpisů), které byly Parlamentem ČR projednány s podporujícím usnesením. Martan je jeden z prvních autorů, který pojmenoval duchovní a ideologický základ novodobé ochrany přírody a upozornil na její nebezpečnost. Jeho knihy burcují veřejnost k záchraně doposud zelených lesů na Šumavě, které chrání zdroje spodních a povrchových vod. Propaguje uplatňování lesnických principů, jako cestu ke zmírnění dopadů klimatických změn pro člověka a k zachování kulturní krajiny.