Petr Lešek

Projektil architekti s.r.o.; Architektonickou kancelář založili v roce 2002 architekti Roman Brychta (FA ČVUT a AVU), Adam Halíř (FA ČVUT) a Petr Lešek (FA ČVUT). V roce 2003 přibrali stavebního inženýra Ondřeje Hofmeistera (FSt ČVUT a FA ČVUT). Jako začínající kancelář mohli vzniknout díky architektonickým soutěžím, kterých je v ČR oproti vyspělé části Evropy žalostně málo. Díky vítězství v nich mohli projektovat velké veřejné stavby: Národní technickou knihovnu v Praze, Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, Sluňákov, Centrum neziskových organizací Údolní v Brně. Věnují se celé šíři architektury od územních plánů po interiérové expozice (expozice Astronomie v Národním technickém muzeu). Projektil tvoří úspornou, vstřícnou a svěží architekturu znalou tradice, inovativní typologie a technologie. Razí spojení současného umění, designu, architektury a krajiny. Ke spolupráci zvou zkušené i mladé perspektivní tvůrce. Realizované stavby obdržely hlavní české architektonické ceny. Roman Brychta vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Ondřej Hofmeister na soukromé škole architektury ARCHIP v Praze, Petr Lešek byl členem představenstva České komory architektů i jejím předsedou.