Petr Hora Hořejš

Petr Hora-Hořejš (1938) je spisovatel, publicista, scénárista, pracovník v charitativní a nadační oblasti. Kromě řady jiných publikací je jeho hlavním literárním dílem, dokončeným právě v loňském roce, rozlehlý, čtrnáctidílný historický seriál „Toulky českou minulostí“. Sága začínající v pravěku a uzavírající peripetie našich dějin vznikem Československé republiky v r. 1918, vznikala takřka 40 let. Poté, co začal být projekt zprvu časopisecky realizován v Mladém světě (1978), rodily se první kapitoly a později knižní díly až do r. 1989 na maringotce Vodních zdrojů, kde byl Petr Hořejš za normalizace zaměstnán jako dělník-čerpač (coby tzv. „edičně nepřípustný“ užíval pseudonymu Hora). Po asi roční epizodě, kdy se r. 1990 stal ředitelem nakladatelství Albatros, se autor vrátil k tvůrčí a organizátorské činnosti. Stal se scénáristou řady výstav, spoluautorem televizního seriálu O poklad Anežky české, spoluzakladatelem Nadace Pangea (1991), usilující o vzdělávání v duchu ideálů J. A. Komenského, inspirátorem tzv. Lipnického stipendijního fondu atd. Už více než deset let úzce spolupracuje s Ligou proti rakovině Praha. Jeho interaktivní putovní expozice „Každý svého zdraví strůjcem“ už navštívila – vždy zkraje podzimu – kolem 70 českých a moravských měst. Další publikace: humorná kuchařka „Péťa Vařič“, s V. Šolcem „Nejstarší Američané“, s J. Bohdalovou „Měla jsem štěstí na lidi“ aj. Rozhlasová adaptace Toulek českou minulostí (ČRo 2) se jako nejdelší cyklus svého druhu vysílá už přes 20 let.