Pavlína Kalábková

Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. je olomoucká archeoložka působící na katedře historie filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se období mladší a pozdní doby kamenné, regionální archeologii a její prezentaci veřejnosti.