Martin Dokupil Škabraha

Mgr. Martin Škabraha, Ph.D. je filozof a publicista. Narodil se roku 1979 ve Vsetíně. V roce 1998 začal studovat filozofii a historii na Filozofické fakultně univerzity Palackého v Olomouci. Téma jeho doktorské disertační práce, kterou vedl Václav Bělohradský, znělo „Jak lze navrátit smysl slovu modernost?“ Na své alma mater dodnes přednáší jako externista. V letech 2008 – 2010 přednášel úvod do filozofie na pražské Akademii výtvarného umění a v letech 2008 až 2016 byl členem katedry filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Zaměřuje se především na současnou levicovou teorii, ale také na filozofii filmu. Publikoval knihu „Vyhnáni do ráje“, zabývající se dílem amerického režiséra Terrence Malicka, a také výbor „Sokrates vrací úder“, který obsahuje vybrané eseje ze Salonu Práva, A2, Literárních novin, Sedmé generace, Britských listů, Vulgo.netu, Ihned.cz a Deníku Referendum. Texty se věnují například vztahu filozofie a veřejného prostoru, budoucnosti levice, xenofobii, multikulturalismu, vyrovnávání s minulostí, ale také vybraným literárním a filmovým dílům. Časopisecky publikoval několik krátkých próz (např. v Hostu či Aluzi), sbírka publikovaných i nepublikovaných povídek Rozpačité příběhy je dnes dostupná na internetu. Pravidelně vystupuje na veřejných besedách či přednáškách k aktuálním společenským otázkám. Občansky se angažoval v iniciativě ProAlt a je členem Strany zelených. Od roku 2016 žije v Praze a v současné době je na rodičovské dovolené.