Martin Škabraha

Martin Škabraha je filozof a publicista. Narodil se roku 1979 ve Vsetíně. V roce 1998 začal studovat filozofii a historii na Filozofické fakultně univerzity Palackého v Olomouci. Téma jeho doktorské disertační práce, kterou vedl Václav Bělohradský, znělo „Jak lze navrátit smysl slovu modernost?“ Stal se členem katedry filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Žije však nadále v Olomouci, kde na své alma mater přednáší jako externista. Zaměřuje se především na současnou levicovou teorii, ale také na filozofii filmu či některá témata z dějin vědy. V letech 2008 – 2010 přednášel úvod do filozofie na pražské Akademii výtvarného umění; příležitostně píše doprovodné texty k výstavám současného umění. Vyšlo mu časopisecky několik jeho krátkých próz (např. v Hostu či Aluzi), sbírka publikovaných i nepublikovaných povídek Rozpačité příběhy je dnes dostupná na internetu. Nyní píše už jen publicistické texty. Pravidelně vystupuje na veřejných besedách či přednáškách k aktuálním společenským otázkám. Občansky se angažoval v iniciativě ProAlt a ve Straně zelených. Jeho kniha „Sokrates vrací úder“ je výborem z esejů ze Salonu Práva, A2, Literárních novin, Sedmé generace, Britských listů, Vulgo.netu, Ihned.cz a Deníku Referendum. Texty se věnují například vztahu filozofie a veřejného prostoru, budoucnosti levice, xenofobii, multikulturalismu, vyrovnávání s minulostí, ale také vybraným literárním a filmovým dílům.