Ladislav Miko

Doc. RNDr. Ladislav, Miko PhD. se narodil v roce 1961 v Košicích. Ministr životního prostředí ve vládě J. Fischera (navržen SZ). Absolvent UK v Praze. V letech 1984 – 1992 působil v Ústavu krajinné ekologie SAV. V roce 1989 se v Košicích angažoval v hnutí Veřejnost proti násilí. V letech 1992 – 2001 byl zaměstnancem České inspekce životního prostředí. V roce 1996 získal titul PhD. v oboru systematické zoologie a ekologie a roku 2009 se stal docentem na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity. V roce 2001 zastával funkci konzultanta projektů EU v programu PHARE. V období let 2002 – 2005 pracoval jako náměstek ministra na ministerstvu životního prostředí. Od roku 2005 vedl sekci ochrany přírodních zdrojů na Ředitelství ochrany přírodních zdrojů při Evropské komisi. Od začátku roku 2018 byl jmenován vedoucím Zastoupení Evropské komise na Slovensku. Je spoluzakladatelem slovenské Strany zelených, jíž byl do roku 1993 členem.