Ivo Vicena

Ing. Ivo Vicena, CSc. Narodil se 18. února 1926 v Jihlavě, vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Již jeho kandidátská práce se zabývala příčinami vzniku polomu na Šumavě a Šumavě zůstal věrný až dodnes. Pracoval jako hlavní inženýr Vojenských lesů v Horní Plané, působil ve Volarech jako ředitel Jihočeských dřevařských závodů a také jako specialista ochrany lesa v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa. Od 90. let je hojně využíván jako soudní znalec. Zpracoval na tisíc znaleckých posudků, má za sebou bohatou publikační činnost. Jako zajímavost uveďme, že je mimo jiné také autorem českoněmeckého a německočeského dřevařského slovníku a dvou dílů Naučného slovníku lesnického. Před dvěma lety mu udělila Mendelova univerzita v Brně medaili za rozvoj oboru. Petr Martan, Šumavák a ředitel Komunity pro duchovní rozvoj, o.p.s. ve Čkyni o něm řekl: „Ivo Vicena je lesník a velký Jihočech. Jeho odborné články ze Šumavy vycházejí ze znalosti jím prožité historie a čtu je již čtyřicet let. Stál u zrodu takzvaného šumavského IV. odboje, proti novodobé ideologii divočiny. Patří mezi ty vzácné bytosti, jejichž vědomí nepodléhá stárnutí a vyvíjí se do pozemského vrcholu.“ Čerstvý devadesátník je také spolupracovníkem senátora Tomáše Jirsy, do jehož obvodu Šumava spadá. Pro Deník senátor Jirsa uvedl: „Inženýr Ivo Vicena je pojem nejen v odborné lesnické veřejnosti, ale hlavně na celé Šumavě. Jako celoživotní pracovník v lese, odborník a soudní znalec v oblasti lesního hospodářství nemohl mlčet ke skutečnosti, kdy nejrůznější zelení aktivisté začali prosazovat šokové umírání celých polesí na Šumavě. Inženýr Vicena se vahou své osobnosti zapojil do tohoto sporu a po celou dobu poskytuje nám, laikům, odborné zázemí, pomoc a oporu.“