Dřesk a Tilpína putují rozdávat radost do mateřských škol

Metodika ke stažení
Metodika dřesk a Tilpína aneb Kouzlo materiálů | pracovní listy | fotokarty | odkazy
prezentace ze seminářů | seznam pomůcek v kufru a truhle Dřeska a Tilpíny
připravené tématické dny účastníků studia

Sluňákov v uplynulých dnech úspěšně ukončil realizaci projektu Dřesk a Tilpína – přímá podpora pedagogů v jejich profesních a lektorských dovednostech. V rámci projektu bylo prostřednictvím čtyř klíčových aktivit podpořeno celkem 425 pedagogů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Vzdělávací kurz s názvem Učíme se s Dřeskem a Tilpínou úspěšně absolvovalo celkem 23 účastnic a 1 účastník, kteří se stali lektory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnické výchovy. Seznam těchto úspěšných absolventů včetně kontaktních údajů a zaměření daného lektora bude veřejně přístupný v Databázi výstupů projektů OP VK. Databáze výstupů projektů OP VK je veřejným portálem, jehož smyslem je umožnit volné šíření inovativních materiálů vzniklých v rámci projektů finančně podpořených z OP VK a tím zajistit jejich větší využitelnost napříč vzdělávacími subjekty, poskytnout vhodné příklady dobré praxe a přispět k transparentnosti čerpání z evropských fondů v České republice. Databáze výstupů projektů OP VK .

V Databázi výstupů projektů OP VK bude také uveřejněna inspirativní metodická příručka s názvem Dřesk a Tilpína aneb Kouzlo materiálů. Obsahem metodické příručky jsou základní informace o vybraných materiálech a jednoduché scénáře tematických dnů, které jsou zaměřeny na využívání a zkoumání těchto materiálů. Metodická příručka se skládá z knihy a složky. Obsahem složky jsou pracovní listy, fotokarty a CD. Kompletní metodická příručka je rovněž dostupná na internetových stránkách Sluňákova.

V rámci projektu vznikly také dvě nové metodické pomůcky. První z nich je Truhla Dřeska a Tilpíny. Je to bedna s materiály, nástroji a pomůckami vhodnými pro tvoření a lektorování, která umožní lektorům DVPP školit své kolegy a připravovat jednoduché workshopy ve své mateřské škole. Druhou metodickou pomůckou je Kufr Dřeska a Tilpíny. Kufr obsahuje základní vzorky materiálů, pomůcky a nástroje, díky kterým budou moci účastníci workshopů ve své mateřské škole kvalitně připravovat a vést aktivity s dětmi a zároveň budou schopni získané znalosti a dovednosti schopni předat svým kolegům. V rámci projektu se od března do června 2015 uskutečnilo celkem 11 workshopů, které úspěšně absolvovalo 156 účastnic. Tyto praktické výtvarné dílny poskytly účastnicím základní informace o vybraných materiálech (dřevo, sklo, kov, textil, papír, hlína) a možnost vyzkoušet si motivační a tvořivé aktivity, jak práci s těmito materiály přiblížit dětem. Všechny účastnice obdržely osvědčení a kufr Dřeska a Tilpíny.

V období od září 2014 do června 2015 se uskutečnilo celkem 7 zahraničních a 7 tuzemských stáží do inspirativních mateřských škol. Celkem 133 účastnic navštívilo Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Německo a Dánsko, z českých školek to byly MŠ Nedvědova, Olomouc, MŠ Horka nad Moravou, MŠ Čeladná, MŠ Citov, MŠ Rokytnice v Orlických horách, MŠ Pastelky, Brno, MŠ Semínko, MŠ U Uranie, MŠ Dusíkova, Ekoškolka Rozárka Praha, MŠ Tylovice. Věříme, že účastnice stáží získaly v navštívených mateřských školách nejen inspiraci pro svou pedagogickou praxi, ale že také navázaly pracovní, či osobní vztahy, které budou dále rozvíjet.

Součástí projektu byly také zajímavé semináře zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů. V období od prosince 2014 do dubna 2015 proběhly 4 semináře, kterých se zúčastnilo celkem 113 pedagogů.

Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný. I přes značnou administrativní náročnost a relativně krátký čas vyčleněný pro realizaci projektu, byly všechny stanovené cíle dosaženy. Účastníci projektu hodnotili jednotlivé aktivity jako velice obohacující, inspirativní, plné skvělých nápadů. Pochvaly směřovaly nejen k praktickým aktivitám a pokusům, atraktivním cílům stáží, ale také k jednotlivým lektorům, kteří se na realizaci projektu podíleli. Nejvíce však účastníci oceňovali metodické pomůcky, které získali pro své mateřské školy.

Pro bližší informace kontaktujte projektovou manažerku Ing. Lenku Piruchovou, lenka.piruchova(zavináč)slunakov.cz, 585 154 482.