dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum sdružuje lidi, kteří mají nadšení a chuť pomáhat při aktivitách Sluňákova. Spolupracuje s dobrovolníky hlavně při pořádání akcí pro veřejnost, kde pomáhají s jejich přípravou a organizací. Dobrovolníkem může být v podstatě každý člověk, který se rozhodne věnovat kousek svého času a energie.

Sluňákov dobrovolníkům nabízí

 • vzdělávání v oblasti ekologické výchovy a ekologie
 • slevu účastnického poplatku pořádaných seminářů
 • možnost využití knihovny a dalšího vybavení střediska
 • možnost stát se externím lektorem výukových programů
 • realizaci vlastních nápadů a projektů
 • vstřícné a milé přijetí

s čím nám dobrovolníci pomáhají?

 • příprava a organizace akcí pro veřejnost (duben: Ekologické dny Olomouc, únor a září: akce pro rodiče s dětmi)
 • dětské oddíly se zaměřením na pobyt v přírodě – příprava a vedení pravidelných schůzek a výletů
 • zkrášlování a údržba Sluňákovské zahrady (bylinková zahrádka, sečení, hrabání, péče o výsadby)
 • výpomoc v turistickém informačním centru – Dům přírody Litovelského Pomoraví
 • vyvěšování plakátů a roznos letáčků k chystaným akcím

členství
Pokud máte zájem o více informací o spolupráci se Sluňákovem, stačí poslat email nebo zavolat a domluvit si schůzku s Martinou Kelarovou: , 585 154 882.

odkazy
aktuální akce dobrovolnického centra