Co jsou Ekologické dny Olomouc

„Připadá mi to jako společná porada o našem světě“
Zdeněk Neubauer při jedné ze svých návštěv na besedách ekologických dnů

EDO jsou ekologickým svátkem, který se koná od roku 1992 pravidelně každý rok na přelomu dubna a května v Olomouci. Poprvé se uskutečnily v roce 1990. Ekologické dny Olomouc se postupně zařadily mezi nejvýznamnější akce pro širokou veřejnost propagující ochranu přírody v ČR (společně s Týká se to také tebe Uherské Hradiště a Ekofilmem). Za poměrně malých finančních nákladů vznikla rozsáhlá aktivita s širokou škálou programů a s vlivem na značný počet lidí (v posledních letech je to vždy přes 20 000 účastníků). Je potěšitelné, že si EDO již získaly své návštěvníky ze všech koutů ČR (i Slovenska). EDO připravují pracovníci Centra ekologických aktivit Sluňákov, ale podstatnou dobrovolnou pomoc poskytují členové dobrovolnického centra Sluňákov, bez kterých by akce nebyly uskutečnitelné. EDO se účastní stále více nevládních organizací a celá řada z nich spolupracuje přímo na realizaci programu EDO.

EDO jsou programově nepolitické a ze zásady se nepřiklánějí k určitým politickým a ideologickým směrům. Odmítají pravo-levé nahlížení na globální problémy lidstva. Programy EDO problémy neřeší, ale ukazují je na základě prezentace rozdílných názorů . Jejich účastníci se snaží učit jeden od druhého a jejich dialog je veden především snahou pomoci hledat odpověď na aktuální ekologické i společenské otázky.

EDO doplňují i přímé akce ekologických hnutí. Chtějí zvýšit zájem občanů o otázky ochrany přírody a poskytují jim náměty pro osobní jednání, které je příznivější přírodě. Při všech akcích – a zejména při Ekojarmarku – dostávají lidé mnoho důležitých informací o stavu životního prostředí na Olomoucku, v celé České republice i v globálním měřítku.

EDO jsou setkáním ekologických nevládních hnutí z ČR, SR a zahraničí. Veřejnost poznává, že pod nálepkou „zelení“ se skrývá mnoho organizací s odlišnými názory i zájmy, ale se stejným cílem, ke kterému si každý může zvolit svůj vlastní přístup.

EDO rozvíjejí tolerantní občanský dialog na závažná témata související s globální ekologickou krizí. Velmi prospěšná je výměna názorů na úrovni občan – nevládní organizace – úřady, vláda. EDO podporují utváření občanské demokratické společnosti.

EDO zvítězily v anketě Ekotip 93, vypsané Zeleným kruhem Olomouc, oceňující nejvýznamnější aktivity na ochranu ŽP v okresech Olomouc a Přerov. EDO se těší výraznému zájmu místních i celostátních sdělovacích prostředků. V roce 1995 byl přímým přenosem z EDO odvysílán na ČT 1 publicistický pořad Debata. V roce 1996 byl natočen pořad pro Český rozhlas 2 „Moudrost člověka a moudrost přírody – ohlédnutí za Ekologickými dny Olomouc“. Vroce 1996 byly EDO oceněny podporou PHARE a to na prvním místě v rámci kategorie „Zvýšení ekologického vědomí veřejnosti“. V roce 1988 byly EDO a činnost SEV Sluňákov oceněny první cenou v anketě „Hanácká žížala“, tzn. Hanácká pro životní prostředí žádoucí lidská aktivita, zahrnující okresy Prostějov, Přerov a Olomouc. V roce 1998 natočil Kabel plus dokument o Ekojarmarku: „Jaký byl první máj v Olomouci“. V roce 2000 byl Ekologickým dnům Olomouc a dalším aktivitám Sluňákova věnován rozhlasový program na rádiu Svobodná evropa. Na ekologických dnech byl natočen také kontaktní diskusní pořad pro mladé diváky „Na hraně“ s tématem globalizace a konceptu trvale udržitelného života. Téhož roku byl uveden na televizním programu ČT 1.

EDO se zúčastnili ministři ŽP: Josef Vavroušek, Miroslav Macek, Ivan Dejmal, Bedřich Moldan, Jiří Skalický, Martin Bursík, Miloš Kužvart, Libor Ambrozek a Rut Bízková.