Hravá prohlídka přírodní galerie

Lektorovaný program pro rodiny s dětmi – seznámení s areálem Domu přírody Litovelského Pomoraví formou her a společného zkoumání. Přihlaste se na email: , tel. 585 154 882. Rodinné vstupné 100 Kč

Stavba hliněné pravěké výhně na odlévání bronzu

Druhý workshop s archeologem Filipem Šrámkem, který vás provede stavbou středověké hliněné pece na odlévání bronzu. Metodami experimentální archeologie se ponoříte do doby, kdy lidé poprvé spojili žár ohně s vlastností hlíny a stavěli první jednoduché pece. Plně sázíme na prožitek umocněný společnou prací, hravost a přirozenou zvídavost.

Nutno se přihlásit předem na e-mailu michaela.pavlikova@slunakov.cz nebo telefonu 739 487 085.

Rajská zahrada a Sluneční hora: otevřeno

Možnost vstupu do Rajské zahrady a Sluneční hory bez nutnosti vyzvednout klíče.  U vstupu do objektů najdete službu s kasičkou.

termíny:

3–4. 6., 10.00–17.00 – v sobotu navíc možnost podívat se na stavbu pravěké výhně na tavení bronzu (viz výše)

10–11. 6. 10.00–17.00 – otevřeno v rámci víkendu otevřených zahrad

1.–2. 7., 10.00–18.00 – v sobotu se zastavte také v přístřešku pro keramické pece, kde budeme poprvé zkoušet péct chleba ve středověké chlebové peci.

5.–6. 8., 10.00–18.00

26.8., 13.00–16.00 V rámci oslav 10 let Sluňákova

Nabídka výletů: Genius pocit – Lichtensteinský romantický areál a další.

Organizujete výlety? Připravte nenáročný výlet pro vaše kolegy, přátele skupinu turistů nebo seniorů. Vyražte k nám do Domu přírody Litovelského Pomoraví. K zážitkové prohlídce přírodní galerie nabízíme některý z doplňujících výletů/programů. Například unikátní možnost srovnání galerie Domu přírody s Lichtensteinskou krajinnou kompozicí kolem Nových Zámků. Podrobnosti k výletům.

Výsledky soutěže Olomouckých škol ve sběru papíru: Volá tapír, třiďte Papír

Souteže olomouckých škol ve sběru papíru se zúčastnilo 26 školních budov a sebrali 218 tun papíru. Umístění

>>

Bohemiae Rosa

25  31 August 2017

International Interdisciplinary Open-Air Workshop for artists and dancers exploring the relation between body, art and landscape led by Frank van de Ven and Milos Sejn. Supported by Bohemiae Rosa Foundation –   Nature Conservation Agency of the Czech Republic – Litovel Morava River Basin Protected Landscape Area – Sluňákov, The Olomouc Centre for Ecological Activities

Sluneční dům – Sluňákov: 10 let životadárné energie.

komentovaná prohlídka ČOV a vodní elektrárny v Horce nad Moravou; den otevřených dveří v Domu přírody Litovelské Pomoraví • Bohemiae Rosa – ukázka práce mezinárodní umělecké dílny • Živá archeologie – ukázka hliněných pecí • vernisáž výtvarných prací a fotografické dílny • komentovaná ukázka nízkoenergetického domu • beseda s Projektil architekty • koncert jananas v Rajské zahradě.

>>

www.olomouctridi.cz

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spouští nový web o odpadovém hospodářství v Olomouci, kde najdete přehledné mapy i podrobné informace k odpadovému hospodářství.

>>

Sluňákov podporují: