chomoutovskydub

Film o Litovelském Pomoraví ocenněný na Tour Region Film 2016

Čestné uznání poroty za kategorii „Dokumentární a publicistický film“ bylo na slavnostním večeru předáno režisérovi Miroslavu Součkovi, Michalu Servusovi, který zastupoval producenta Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR a autorovi komentáře Michalovi Bartošovi z Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov.

>>
105

Výstava fotografií Divoká Evropa a Tajemné Borneo

V prostorách Sluňákova najdete výběry fotografií, fotografů Štěpána Mikulky (Divoká Evropa) a Lukáše Kovára (Tajemné Borneo). Vernisáž fotografií spojená s besedou s autory ve středu 12. října v 18.30 v sále. Výstava potrvá od října 2016 do ledna 2017 a je otevřená v pracovních dnech v době od 10 do 15 hodin, po domluvě i později.

oslavylesa

Oslavy lesa na Floře

Na stanovištích podél Rudolfovy aleje bude probíhat tradiční prezentace péče o les a přírodu Olomouckého kraje. Kvízy a hry s lesnickou tématikou, soutěže o zajímavé ceny. K vidění bude umělecké řezbářství, sochání motorovou pilou, živá zvířata, vystoupení sokolníků a další. Bude možné vyzkoušet si rýžování drahokamů, stavbu domu ze dřeva nebo ověřit své znalosti o dřevinách, rostlinách a lesní zvěři.

>>
novotny

Vojtěch Novotný: Jak se ubytovat v tropickém pralese

Jak je domorodá kultura a příroda tropického pralesa vzdálená životnímu stylu v české kotlině? Je novoguinejský prales se svými obyvateli neskutečná exotika, nebo jen verze české vesnice s palmami? Jsme odsouzeni k vzájemnému míjení se, nebo je možné vytvořit euro-papuánskou kulturu – a pokud ano, je vůbec žádoucí, nebo jde o Frankensteinovo monstrum?

>>
jablkon

Jablkoň. Koncert na závěr cyklu ekovečerů

Jablkoň je setkáním Georga Friedricha Händela s pračlověkem. Tato velmi stručná charakteristika publicisty Jiřího Černého asi nejlépe vystihuje svéráznou hudbu ryze české (pražské) skupiny, která se s nevšedním nadhledem pohybuje na hranících moderní vážné hudby a popu.

>>
vanocniodpady

Vánoční dílny pro (pra)rodiče s dětmi

Tvořivé odpoledne pro rodiny inspirované vánočními zvyky a tradicemi. Omezený počet míst, nutno se přihlásit předem e-mail: monika.vrastilova@slunakov.cz nebo tel. 585 154 882. Rodinné vstupné 100 Kč.

advent

Adventní svícení

Tematická procházka areálem, při které rozsvítíme svíce nejen na adventním věnci. V rámci akce se budete moci podívat do běžně uzavřených objektů. Poslední vstup na trasu v 16 hodin. Rodinné vstupné 100 Kč, jednotlivci 50 Kč.

olomouctridi

www.olomouctridi.cz

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spouští nový web o odpadovém hospodářství v Olomouci, kde najdete přehledné mapy i podrobné informace k odpadovému hospodářství. Web vznikl v rámci projektu Jakpak dopad Odpad.
Zajímá vás, kde najdete nejbližší kontejner? Hledáte sběrnu nebo místo, kde odevzdat vysloužilý elektrospotřebič?
Podrobné mapy ukazují všechny možnosti jak s odpadem naložit.
Potřebujete novou nádobu na odpady?
Stačí vyplnit formulář.
Zajímá vás, kde se zpracovávají suroviny z Olomouce?
Cesty odpadů najdete na přehledných mapách.
Napište nám, jak se vám web líbí, pomozte nám najít chyby.
Použijte jednoduchý formulář.

>>
bohemiarosa

Bohemiae Rosa

25    31 August 2017

International Interdisciplinary Open-Air Workshop for artists and dancers exploring the relation between body, art and landscape led by Frank van de Ven and Milos Sejn. Supported by Bohemiae Rosa Foundation –   Nature Conservation Agency of the Czech Republic – Litovel Morava River Basin Protected Landscape Area – Sluňákov, The Olomouc Centre for Ecological Activities

Sluňákov podporují:

SFZP_CMYK_NEW
olomouc_m
kraj_m
mzp_m
msmt
olomouctridi
oplzz