odkaz home...
© Sluňákov | design: studio Kultivar
aktuálně

program | podrobná brožura | plakát A3 | plakát A1
Lze v současné společnosti prosadit smysluplný protest reagující na společenské krize a civilizační hrozby? • Období dětského vzdoru je třeba překonat, vydržet, však ono to přejde. • Existuje nějaká podoba vzdoru, o kterou by dítě nemělo přijít? • A jaké je místo vzdoru v demokratické společnosti? • Je civilizační pokrok společenským vzdorem proti složitosti přírody? • Je vzdorování proti takto pojatému vzdoru smyslem ekologického hnutí? • Kam se tyto pokusy o zelené alternativy od roku 1989 dostaly? • Existují projevy přírody, které vzdorují vědeckému poznání a technologickému uchopení? • Různé podoby vzdoru na EDO 2014 jako brána k tradičnímu diskusnímu setkání v Olomouci.


Ekologické dny Olomouc 2014, znělka: kultivar www.kultivar.cz

Letní tábory Sluňákova 2014
Informace o příměstských táborech na Sluňákově (pro děti věku mateřské i základní školy) a stanovém táboře na Vysočině najdete zde

Uzávěrka Soutěže Volátpír třiďte papír
6 ročník soutež olomouckých škol ve sběru papíru se blíží ke konci. Přihlášené školy a průběžné množství nasbíraného papíru zde Pořádá Statutární město Olomouc, Sluňákov a Technické služby města Olomouce, a.s.

Sledujte aktuality v projektu pro pegagogy mateřských škol.
Dřesk a Tilpína: aneb učitelé mateřských škol s truhlou plnou tvořivých nápadů pro šikovné děti
Na základě velkého zájmu a poptávky o praktické semináře pro pedagogy MŠ přichází Sluňákov se zajímavou nabídkou na školní rok 2014/2015Chystáme ucelenou nabídku vzdělávaní pro pedagogy a vedoucí pracovníky MŠ s možností získání praktických pomůcek, nástrojů a materiálů. Všechny aktivity by byly plně hrazeny z prostředků MŠMT (pro účastníky zcela zdarma). . Připravujeme podání projektu na MŠMT ve výzvě č.48.  >>


projekt EnviGlob

aktivity Jakpak dopad odpad


Real World LearningGoogle+