Bylinkový den v šargounské zahradě

Přijďte přivonět k bylinkám do šargounské zahrady a něco se o nich dozvědět. Hravá zastavení pro děti, příjemné odpoledne pro rodiče. Bylinkový záhon, bylinkové sirupy, bylinková kosmetika. Oheň s možností opékání vlastních pochutin.

Pátrací hra v galerii v přírodě

Zapátrejtre v galerii v přírodě a objevte tajemství sedmi bran k přírodě Litovelského Pomoraví. Sešit který vás povede, si vyzvedněte v informačním centru Domu přírody Litovelského Pomoraví. V současné verzi počítejte se vstupným do Rajské zahrady a Sluneční hory (40/30 Kč/os) a tedy začátkem a koncem vaší hry v rámci otevírací doby informačního centra. Do prázdnin chystáme i verzi bez nutnosti vstupu.

Piknikové deky a hamaka

Co takhle piknik nebo odpočinek v galerii v přírodě? Na informačním centru si můžete půjčit piknikové deky a závěsnou síť – hamaku a strávit u nás chvíle odpočinku sami nebo se svými přáteli. Stále také platí nabídka využití ohniště a opékacích vidlic. Ohniště je za malý poplatek, hamaka a deky zdarma s drobnou zálohou (ceník)

Projekt Vybavení a modernizace vnitřních a venkovních odborných učeben pro přírodovědné vzdělávání a práci s digitálními technologiemi. Podrobnosti.

Výstava Ochrana přírody a krajiny ČR

Výstava plná fotografií a kreseb provází tématy ochrany přírody. Dostupná v otevírací době informačního centra do konce září 2018.

Den Živé archeologie

Den plný aktivit pro rodiče s dětmi. Stanoviště pro děti vč. zkoušení tkaní na pravěkém stavu. Během dne poprvé vyzkoušíme některé pece postavené letos v květnu a červnu: Ukázky odlévání bronzu (archeolog Filip Šrámek) a výroba železa v železářské peci (kovář Jaromír Němec). Dále dílna na výrobu pravěké keramiky, beseda o pravěkém tkaní a další.

Poslední vstup na stanoviště v 16.00.

Vstup zdarma díky podpoře projektu Živá archeologie Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Nabídka výletů: Genius pocit – Lichtensteinský romantický areál a další.

Organizujete výlety? Připravte nenáročný výlet pro vaše kolegy, přátele skupinu turistů nebo seniorů. Vyražte k nám do Domu přírody Litovelského Pomoraví. K zážitkové prohlídce přírodní galerie nabízíme některý z doplňujících výletů/programů. Například unikátní možnost srovnání galerie Domu přírody s Lichtensteinskou krajinnou kompozicí kolem Nových Zámků. Podrobnosti k výletům.

www.olomouctridi.cz

Přestože situace na trhu s vytříděnými plasty není momentálně příznivá, Olomouc drží slušnou úroveň hustoty kontejnerů a sběrných míst. Na webu www.olomouctridi.cz proběhly rozsáhlé aktualizace sítě kontejnerů na bioodpad, textil a sběrných míst elektroodpadu. Podívejte se na mapy ve svém okolí a napište nám pokud něco nesedí. Děkujeme.

Sluňákov podporují:

Na činnost Sluňákova v roce 2017 finančně přispívá Olomoucký  kraj.