odkaz home...
© Sluňákov | design: studio Kultivar
aktuálně


pátek, 16. ledna 2015
Výzva k podání nabídky

Výroba metodické pomůcky Truhla Dřeska a Tilpíny
Výroba metodické pomůcky Kufr Dřeska a Tilpíny
Dodávka výtvarného materiálu pro projekt Dřesk a Tilpína
Termín pro podání nabídek 29.1. 2014

úterý, 27. ledna 2015  18.00
Muzeum umění Olomouc - sál Divadla hudby
Josef Ptáček: Nejkrásnější parky
Na počátku osmdesátých let jej oslovil kamarád, aby připravil kalendář zámeckých parků Středočeského kraje pro jedno nakladatelství. Připravil s velkou pečlivostí mnoho překrásných fotografií, avšak redaktoři jeho dílo neurvale odmítli s poukazem na to, že parky mají být plné slunce, sloužit procházkám pracujících a maminkám s kočárky. Vyprávění Josefa Ptáčka o jeho lásce k našim parkům, o jejich významu, smyslu a své dlouhodobé fotografické tvorbě. Zapomenutá místa a krajiny s ohromnou emocionální silou.  >>

sobota, 7. února 2015  07.30
Areál Domu přírody Litovelského Pomoraví (okolí Sluňákova v Horce nad Moravou)
Vycházka k mezinárodnímu dnu mokřadů
Krátká vycházka areálem Domu přírody u Sluňákova po malých tůňkách, mokřinách a kolem řeky (doporučujeme nepromokavou obuv a dalekohled!). Prohlédneme si "budovatelskou" činnost bobří rodiny vedoucí k přirozenému vývoji mokřadu a snad zahlédneme i "modrý drahokam" - ledňáčka. Sraz před vstupem do centra Sluňákov v 7:30. Předpokládané ukončení kolem 9:00. Exkurzi povede Evžen Tošenovský, Česká společnost ornitologická, mobil: 777 771 196, tosenovsky @ birdlife.cz. Pozvánka na stránkách ČSO.

sobota, 14. února 2015  10.00
Dům přírody Litovelského Pomoraví - centrum Sluňákov Horka nad Moravou
Šelmí den pro rodiče s dětmi
Tradiční zimní den plný aktivit pro rodiče s dětmi. Vyzkoušíte si vydří lov, potkáte chytrou lišku, poznáte šelmí stopy, hlasy i jídelníček a nakonec si možná najdete šelmího partnera.
Další aktivity: Písňohraní s paní Fridrichovou • promítání tematických šelmích večerníčků • beseda o ochraně vlků, rysů a medvědů v sále ve 14.30 hodin (Hnutí DUHA) • výstava Soužití s velkými šelmami (Hnutí DUHA) • prodej regionálních produktů lákavé občerstvení i něco pro zahřátí možnost procházky na Loveckou chatu...
plakát

úterý, 24. února 2015  18.00
Muzeum umění Olomouc - sál Divadlo hudby
Tomáš Grim: Proč ptáci nemají rádi přírodu a stěhují se do měst?
Obecně se ví, že vliv člověka na přírodu je nedobrý. Třeba doslova za humny nám dramaticky klesají populace skřivanů polních a dalších ptáků obývajících zemědělskou kulturní krajinu. A není kulturnější krajiny než té, které říkáme město. Proč se pak různí živočichové městům nejen že nevyhýbají, ale dokonce je upřednostňují? Například vrabci domácí dosahují v obcích přibližně stokrát vyšší hnízdní hustoty než mimo obce. Ani laik ve městech nepřehlédne všudypřítomné holuby, rehky domácí či kosy černé. A dalších ptačích novo-usedlíků přibývá. Co tady dělají? Proč mají tito a mnozí další rádi anti-přírodu? Je město ekologická past, nebo dobré místo k životu?  >>

sobota, 1. srpna 2015  08.00
centrum Sluňákov
Dva permakulturní kurzy Tomáše Remiarze
Kurz permakulturního designu 1.–16. srpna 2015
Učitelský kurz permakultury 20.–25. srpna 2015
Dřesk a Tilpína

aktivity Jakpak dopad odpadprojekt EnviGlob

Real World Learning

Our world is in your handGoogle+